Aanzien in a sentence

The word "aanzien" in a example sentences. Learn the definition of aanzien and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use aanzien in a sentence. Aanzien pronunciation.

En eindelijk: de vroeger zoo talrijke klasse van ridders nam gedurende deze eeuw af in aantal als in aanzien.
play
copy
Maar bovendien waren Fransche taal en literatuur reeds in de laatste helft der 12de eeuw in een deel van Zuid-Nederland bekend en in aanzien.
play
copy
Hij wil hen niet aanzien.
play
copy
Onder de sprekers zal natuurlijk, evenals vroeger onder de menestrelen, verschil van ontwikkeling en aanzien hebben bestaan.
play
copy
Is al te groot; kunt gy dat aanzien?
play
copy

Examples of Aanzien

Example #1
Ook waren ridders en poorters niet zoo scherp gescheiden of er hadden wel huwelijken tusschen deze beide standen plaats.
Example #2
Toch was de adel niet een _heerschende_ stand; wel had hij een eere-voorrang.
Example #3
Dat zij daar bekend werd, is licht te verklaren uit het internationaal karakter der ridderschap en de nabuurschap van Frankrijk.
Example #4
Ten slotte zijn de beide groepen gescheiden ook naar den uiterlijken vorm, want bijna alle uitheemsche romans zijn geschreven in korte verzen van acht lettergrepen, in tegenstelling met de overige die in het oudere decasyllabische vers of in alexandrijnen zijn gedicht[2].
Example #5
Zij richten het woord tot hem.
Example #6
Niemand durft een woord spreken.