Aferon in a sentence

The word "aferon" in a example sentences. Learn the definition of aferon and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use aferon in a sentence. Aferon pronunciation.

Sed ĉu la ploro ankoraŭ povus ŝanĝi la aferon?
play
copy
Estas vere; mi kontraŭstaras la aferon por la bono de Janjo mem.
play
copy
Unu aferon mi tamen postulas de vi, Jakobo.
play
copy
Unu aferon mi komplezeme volas diri al vi.
play
copy
Sed tie ĉi mi devas klarigi unue alian aferon.
play
copy
Mi scias la aferon. ZAKARIO.
play
copy
Jes, mi scias la aferon.
play
copy
Lasu min klarigi la aferon kun li.
play
copy
Vi do tute ne enmiksiĝos en tiun aferon?
play
copy
Vi ne pli malbonigu mian aferon.
play
copy
Klarigu al mi la aferon. IVARO.
play
copy
Klarigu la aferon, Ivaro! IVARO.
play
copy
Nu, klarigu la aferon kiel plej bone al vi ŝajnas.
play
copy
Ne, mi celas la aferon pri _Bianetti_." "Pri la kantistino?
play
copy
Mi riskis la aferon; mi kovris min per mia nigra, malpompa manteleto; miaj genuoj ŝanceliĝis, kiam mi preteriris la loĝion de l'pordisto; li ne rimarkis min; tri paŝoj, kaj mi estis libera.
play
copy
La ŝanĝiĝon de ŝia farto supozeble estis ĝisatendinta la polica direktoro, por plue esplori la aferon.
play
copy
Aliaj skribis kritikon pri mia afero, eĉ ne leginte bone mian malgrandan broŝuron kaj eĉ ne peninte kompreni la aferon.
play
copy
Tiujn adresarojn mi kredeble efektive komencos eldonadi, sed nur tiam, kiam mi vidos, ke la homoj efektive komprenis la gravecon de l' promesoj kaj prenas la aferon sufiĉe serioze.
play
copy
Sed unu aferon mi volas diri al vi, Alfred.
play
copy
Lasu tion al mi; mi enkondukos la aferon tiel lerte, lerte, eltrovos ion afablan, kion li multe ŝatas.
play
copy

Examples of Aferon

Example #1
Tute ne; mi do kuraĝiĝu kaj kantu edziĝan kanton, kiun mi jam lernis en mia infaneco.
Example #2
Oni devas konfesi, ke tiu kanto estas bela kaj ĉarma, tamen mi volus aldoni kelkajn rekantaĵojn, tiel farante la tonon pli forta kaj vigla.
Example #3
La forĝisto estas nesincera viro, granda ruzulo kaj plena de intrigoj.
Example #4
Certe tre mizera sorto atendas junulinon, kiun li tromplogos edziniĝi kun si.
Example #5
Amu Greto'n; bonega junulino ŝi estas, kiel mi jam diris, eble ŝi ankaŭ estas iom petolema; tion mi observis, kiam ŝi kapturnigis la filon de l' botisto kaj la viro eble ne komprenis la ŝercon.
Example #6
Mi nur repagas mian ŝuldon.