Animon in a sentence

The word "animon" in a example sentences. Learn the definition of animon and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use animon in a sentence. Animon pronunciation.

V. Oni povas imagi, kiel eksklude tiuj okazaĵoj okupis la animon de medicina konsilanto Lange.
play
copy
La instruo de Dio estas perfekta, ĝojigas la animon; la atesto de Dio estas certa, ĝi saĝigas sensaĝulon.
play
copy
Li kvietigas mian animon, Li kondukas min laŭ vojo de la vero, pro Sia nomo. 4.
play
copy
Dio liberigas la animon de Siaj sklavoj, kaj ne pereos ĉiuj, kiuj Lin fidas.
play
copy
Estu hontigitaj kaj malhonoritaj ĉiuj, kiuj volas pereigi mian animon; retiriĝu returne kaj kovriĝu per honto miaj malbondezirantoj. 16.
play
copy
Sed la nomon de Dio mi vokis: ho, Dio, savu mian animon.
play
copy
Dio vin gardos de ĉia malbono, gardos vian animon.
play
copy
Kaj denove mi vidis vantaĵon sub la suno: jen estas solulo kaj neniun alian li havas, nek filon nek fraton li havas; kaj tamen ne havas finon lia laborado, kaj lia okulo ne povas satiĝi de riĉeco; por kiu do mi laboras kaj senigas mian animon de ĝuado?
play
copy

Examples of Animon

Example #1
Pri la kantistino oni levis la ŝultrojn.
Example #2
La kuracisto renkontis la rigardojn de la kantistino, atendeme fiksitajn al li.
Example #3
La instruo de Dio estas pura, restas eterne; la juĝoj de Dio estas veraj, kaj ĉiuj estas justaj.
Example #4
Ili estas pli dezirindaj, ol oro kaj ol multe da plej pura oro; ili estas pli dolĉaj, ol mielo kaj ĉelaraj mielgutoj.
Example #5
Via bastono kaj apogiĝilo trankviligos min. 5.
Example #6
Dio estas mia paŝtisto, mi mankon ne havos.