Ateljén in a sentence

The word "ateljén" in a example sentences. Learn the definition of ateljén and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use ateljén in a sentence. Ateljén pronunciation.

När han sagt sitt namn, ryckte bägge ateljéns invånare till och stirrade på varandra.
Med stor bitterhet satte han sig den natten upp på sin bädd av trasor uppe på ateljén, ur stånd att sova.
Han smög sig i väg, kom upp till ateljén och sov länge, varpå han gick raka vägen till Hartmans bostad.
Han fick en idé, han började städa ateljén, fast klockan redan gick på två.
I ateljén rådde en dager av nästan blått, tunt, filtrerat ljus, de många glada skisserna lyste och skimrade från väggarna.

Examples of Ateljén

Example #1
David vara välkommen att ligga på golvet över natten om han ville.
Example #2
När han fått syn på den nykomne lade han en ren tidning över den han spottat på och riktade en ny salva med stor kraft mot den översta, och stirrade sedan frågande på David, dock utan att resa sig.
Example #3
Sedan gick han sakta nedåt Norr.
Example #4
Han stod en stund kvar och stirrade på huset.
Example #5
Han fann ett handfat med vatten, sköljde händerna och ansiktet noga.
Example #6
Han trängde sig ivrigt förbi henne.