Begeleiding in a sentence

The word "begeleiding" in a example sentences. Learn the definition of begeleiding and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use begeleiding in a sentence. Begeleiding pronunciation.

Het "pipen en mauwen" van den menestreel kan kwalijk iets anders beteekenen dan het spelen op de pijpen ter begeleiding van zang of voordracht.
play
copy
Wij vinden hier allerlei zangers en zangeressen, die liederen zingen soms alleen, soms in koor, onder of zonder muzikale begeleiding.
play
copy
Overigens vindt men hier verscheidene genre's vertegenwoordigd: liederen over de droefheid van het scheiden, waarvan er een doet denken aan de later uitvoeriger te behandelen "wachterliederen"; nieuwjaarsliederen die waarschijnlijk bestemd waren om aan de liefste gezonden te worden, evenals andere die ter begeleiding van een bloeienden meitak zullen hebben gediend; weer andere hebben een meer verstandelijk karakter en handelen over de "stede" (trouw), over vriendschap, afgunst en nijd.
play
copy

Examples of Begeleiding

Example #1
Niet alleen om hun heer den tijd te korten, dienden hem de menestrelen; zij waren er ook op uit, zijne roemzucht door hun loftuitingen te prikkelen, in de hoop op geschenken zijnerzijds.
Example #2
Naturen Bloeme_ naar aanleiding van den vogel _Garrulus_[3].
Example #3
Een der gevolgen van die reizen was een krachtige ontwikkeling der muziek.
Example #4
De kruistochten hadden ook het Dietsch sprekend volk in het Zuiden van Europa en in Oostersche landen gebracht.
Example #5
Een enkel behelst klachten over de "niders"[33].
Example #6
Maar ook, hoe menig fraai lied is hier te vinden!