Beker in a sentence

The word "beker" in a example sentences. Learn the definition of beker and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use beker in a sentence. Beker pronunciation.

Hij gevoelt wel liefde voor SINTE GHEERTRUUT, doch het is hoofsche liefde: Ghestade te bliven in horen dienst Sonder enich dorperheit; De ridder in het volkslied is een type van gewone menschelijkheid; hij houdt van eten en drinken en tournooien en ledigt den beker tot den bodem; hij kan zijn hartstocht voor de schoone non tenauwernood bedwingen: als hij haar in het klooster eens niet mag zien of spreken, vreest hij dat zijn hart breken zal.
play
copy
I went first to a place called Fumta Bou Beker, twenty-five minutes from our encampment.
play
copy
I believe that Fumta Bou Beker is quite an independent village, and that all the great towns and villages here have an independent jurisdiction of their own.
play
copy
Sidi Bou Beker Weled Haj Mohammed Sudani, cousin of the Sheikh of Bornou.
play
copy
Bou Beker, also a fighi; to him belongs Limbaua and many estates.
play
copy
Bou Beker, aged about fifteen years.
play
copy
The Kadi is El-Hali el-Haj; Inna is the generalissimo; Mohammed Wuddeggen, Muddebri Ali, Bu Beker, Manuri, and Gudundi, are names of other grandees and generals.
play
copy

Examples of Beker

Example #1
Nergens blijkt dat zoo duidelijk als bij het eerste afscheid van den ridder, wanneer hij al zijn goed in den dienst van SINTE GHEERTRUUT heeft verteerd.
Example #2
Het is er HILDEGAERSBERCH van den aanvang af om te doen, zijnen hoorders de beteekenis van de Sint-Geerteminne uit te leggen; ook andere deelen der stof wenscht hij voor het verstand zijner hoorders aannemelijker te maken, zoo b.v.
Example #3
Here I found the Sheikh, who had just returned from Kanou,-a considerable merchant.
Example #4
To pass the time, I determined to visit some of the villages with which Damerghou is overscattered.
Example #5
According to a slave of En-Noor, there are two sultans.
Example #6
Probably his highness will go another way to Zinder.