Berättade in a sentence

The word "berättade" in a example sentences. Learn the definition of berättade and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use berättade in a sentence. Berättade pronunciation.

När han berättade mig det han visste om sin släkts historia visade han mig en underlig tingest, som låg avsides på en skräpvind nere i finnbyn.
Ofta under det David satt och berättade tycktes Hartmans uppmärksamhet alldeles slappna eller fästas på något besläktat med det man talade om.
David berättade upprörande historier ur fattiga människors liv och Hartman ryste.
Gumman berättade det för mig, och jag tror inte hon ljög.
Berättade hon för någon ny käck skeppare hur kär hon haft David - svensken, som legat sjuk och som inte kunde köpa mat för hennes pengar?
David berättade historien. - Kunde du inte slå honom?

Examples of Berättade

Example #1
Det var en liten hammare eller mindre slägga av järn, omkring två decimeter lång och med avbrutet träskaft.
Example #2
Bakom mäj tycks det bara ha varit fattigdom, tiggeri och vanvett.
Example #3
Han föreföll ytterst noggrann med sin klädsel och hade små fötter och små välvårdade händer.
Example #4
Men det var först i Chikago, David lärde känna honom som den alltid behärskade, omåttligt lidelsefulla och förbrända människa han var.
Example #5
Detta var ingalunda tomma ord, i detta ögonblick behärskades han av en rörande kärlek till allt levande.
Example #6
Naturligtvis är jag alldeles ovärdig att leva, utbrast han, räckte handen till farväl och försvann till sin hytt.