Betydeligt in a sentence

The word "betydeligt" in a example sentences. Learn the definition of betydeligt and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use betydeligt in a sentence. Betydeligt pronunciation.

Vaerdien af de ellers rent landskabelige Anlaeg betydeligt.
play
copy
Ikke alene letter dette Arbejdet betydeligt og giver lettere det hele Arrangement et naturligt Praeg.
play
copy
I Bunden af Grotten bliver der Plads til Dyrkning af fugtighedselskende Planter; andre Steder paa Terraenet, hvor man vil have Plads til saadanne, maa man afgrave et betydeligt Lag Jord, som foeres hen paa andre Steder, hvor der skal findes Forhoejninger.
play
copy
Ligeledes afgiver Stenene betydeligt Lae for Planterne; denne Form egner sig vel derfor bedre til Dyrkning af kaelnere Planter end just til de egentlige Alpeplanter.
play
copy
Det er en Plante, der varierer betydeligt m. H. t.
play
copy
Ranunklens Blomster haever sig da betydeligt op over den anden Plante.
play
copy

Examples of Betydeligt

Example #1
Enhver kan se, at Vadestenene paa Fig.
Example #2
Menneskets Haand giver kun Naturen endnu en Charme.
Example #3
Ved Anlaeget af en Vandhave kan der vaere mange forskellige Hensyn, der goer sig gaeldende.
Example #4
Den forstaaende Haand tjener Naturen, hjaelper de svage, uden at skade de staerke, giver enhver sit og bruger aldrig Vold.
Example #5
I Bunden maa laegges Draen af Skaerver.
Example #6
Soeen, ved Stenfaskiner eller kunstige Baekloeb.