Bonan in a sentence

The word "bonan" in a example sentences. Learn the definition of bonan and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use bonan in a sentence. Bonan pronunciation.

Mi supozas la vivon de sobrulo plej bonan en la mondo.
Vi posedas kuraĝon kaj karakteron de via patrino, bonan kuraĝon, sed ne ŝiajn larĝajn ŝultrojn, nek fortecon vi havas pli ol ermeno, kaj la entreprenoj de tiaj personoj povas malbone finiĝi.
Bonan tagon, malnova kamarado mia!
Sian onklon li similas, tion pruvas lia tuta estaĵo, jen kial mi ankoraŭ havas bonan esperon pri li.
Ke vi prenu bonan ektrinkon el mia botelo.
Bonan tagon, mastrino de botisto Tobio!
Jen, Niko, la forĝisto Krisĉjo, bonega kaj brava viro, kiu amas vian filinon; donu ŝin al li, li meritas bonan edzinon.
La plej bonan mi vidis!
Lange pensis kaj decidis des pli fervore servi al ŝi. Pri la orkestrestro oni malmulte sciis, nek ion malbonan, nek ion bonan.
Pri la orkestrestro oni malmulte sciis, nek ion malbonan, nek ion bonan.
Tiam vi komprenos veremon kaj juston kaj pion kaj ĉiun bonan vojon.
Kaj vi trovos favoron kaj bonan opinion ĉe Dio kaj homoj.
Pli bone estas al du ol al unu, ĉar ili havas bonan rekompencon por sia laborado.
Jen, kion mi vidis bonan, ke estas bele manĝi kaj trinki kaj ĝui plezurojn de Ĉiuj siaj laboroj, kiujn homo laboras sub la suno en la malmultaj tagoj de sia vivo, kiujn donis al li Dio; ĉar tio estas lia apartenaĵo.
Nur viva konkursa laboro, ĉe kia ĉio pli bona iom post iom elpuŝas la malpli bonan,-povas doni efektive bonan kaj vivipovantan lingvon internacian.
On receiving an eager answer in the affirmative, Pere Bonan then referred to the persecution still raging through the country, and to the consequent possibility that he, like others of his countrymen, might yet be called to suffer, and perhaps to die, for the cause of his religion.
As he took leave of Pere Bonan, the old man said to him: "Come here to-morrow; I shall know more then than I know now-I shall be able to fix with certainty the day for the fulfillment of your engagement with Perrine.
Why did Gabriel hesitate at the farmhouse door, looking back on Pere Bonan as though he would fain say something, and yet not speaking a word?
Something like this thought was in Gabriel's mind, as he took the hand of Pere Bonan, and waited anxiously to hear what was required of him on that day.
This was the substance of what Gabriel now heard from Pere Bonan: Not very long before the persecutions broke out in Brittany, a priest, known generally by the name of Father Paul, was appointed to a curacy in one of the northern districts of the province.

Examples of Bonan

Example #1
Nun tagiĝas por mi tempo de abstineco, sed kun teruro mi rigardas mian tutan mizeron je plena lumo de tiu tago.
Example #2
Li estas tre kulpa por ke tio okazis.
Example #3
Neniu, kiun li ne incitus, neniu, kiu lin evitus ataki, neniu, kiu restus je distanco de li; jes, Ivaro, via kunesto estas danĝera. IVARO.
Example #4
Ni ekveturu, sed memoru vin konduti dece kontraŭ vojaĝantoj dumvoje.
Example #5
Kiajn novaĵojn el via vilaĝo?
Example #6
Kvankam kune argilkukolojn ni faris, ŝtelis kokinnestojn de dometmastrinoj, kvazaŭ kokoj ŝiris hararon unu de l' alia kaj bravege interbatalis.