Bovenal in a sentence

The word "bovenal" in a example sentences. Learn the definition of bovenal and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use bovenal in a sentence. Bovenal pronunciation.

Daar zoowel _Sinte Servatius Legende_ als de _Eneïde_ bewerkt zijn, de eene naar een Latijnsch, de andere naar een Fransch voorbeeld, komt het er bovenal op aan, het karakter dezer bewerkingen te leeren kennen.
play
copy
Er zijn bovenal twee dingen, waarin hij niet mag liegen: historische feiten en de Bijbel.
play
copy
Onze verwondering was groot; de mijne bovenal.
play
copy

Examples of Bovenal

Example #1
Zoolang deze voorstelling niet door nieuwe feiten aangetast is, zullen wij ons er aan moeten houden.
Example #2
Naar het schijnt, heeft het tegenovergestelde plaats gehad: is hij begonnen met de bewerking van een heiligenleven, om zich daarna tot minnepoëzie en ridderverhaal te wenden.
Example #3
Want hij wenscht toch, dat men zijne geschriften leze en blijve lezen.
Example #4
Een poëet moet de waarheid liefhebben.
Example #5
Slechts langs een zjjde, op een vierendeel uurs afstand, begrensde een hoog mastbosch de kimme, en daarachter wel een uur verre, schoot de klokketoren van een dorp in de hoogte: het was de gemeente Baelen, op de grenzen der provincie Limburg.
Example #6
Oosten gekeerd en zoo koud, dat wij ons de handen voor de ooren hielden, om ze niet te laten bevriezen.