Brok in a sentence

The word "brok" in a example sentences. Learn the definition of brok and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use brok in a sentence. Brok pronunciation.

Hij heeft dat getoond in zijne beide laatste lyrische gedichten en in menig brok van zijn overig werk dat, zoo al niet schoon, dan toch bevallig of aardig mag heeten.
play
copy
Maar het beste brok van zijn werk is zeker het verhaal van FLORIS DE VIJFDE'S gevangenneming en dood.
play
copy
Agin we resoom the thread of our eventfool vyge, that was brok of a suddent in so onparld a manner.
play
copy

Examples of Brok

Example #1
Dat alles geeft hem aanspraak op onze dankbaarheid, op eene plaats onder de groote mannen van ons volk; doch als kunstenaar rijst hij daardoor niet in onze schatting.
Example #2
De drang naar schoonheid in zijn gemoed werd onderdrukt door het verlangen om de maatschappij te verbeteren en zijn volk te onderwijzen.
Example #3
Daar hooren wij oprecht gevoel zich met naïeve warmte uiten in eenvoudig-zuivere taal.
Example #4
Dat men also groot een vurste Soude vanghen of verslaen!
Example #5
Agin we gullide o'er the foamin biller like a arrer shot from a cross-bow, an culleave the briny main.
Example #6
Behind them Ile Haute was already at a respectful distance, and Cape Chignecto was near.