Burgemeester in a sentence

The word "burgemeester" in a example sentences. Learn the definition of burgemeester and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use burgemeester in a sentence. Burgemeester pronunciation.

JOHANNES TRIP, doctor in de beide rechten, drost in Berkenrode, lid van den raad van de stad Amsterdam, op dit oogenblik voorzitter der burgemeesters, bewindhebber der O.-I. Compagnie, enz.
play
copy
Oudste Burgemeesters rekening van Middelburg_ (ao 1364), uitgeg.
play
copy
Baelen zou gaan; en de burgemeester zou mij, bij het vertoonen van het schrift, in een huis van het dorp doen herbergen.
play
copy
Men wees mij het huis des burgemeesters; ik klopte en bleef kloppen: men opende niet.
play
copy

Examples of Burgemeester

Example #1
AREND BRUNO’SZOON VAN DER DUSSEN, doctor in de beide rechten, lid van den raad der stad Delft en oud-burgemeester, afgevaardigde ter hoogmogende Staten van Holland, enz.
Example #2
Aan de zeer doorluchte en edele mannen, curatoren der Leidsche Akademie, JOHANNES HENDRIK, GRAAF VAN WASSENAER, heer van Opdam, Hensbroek, Spierdyk, Zuydwyk, Kernchem en Lage, enz.
Example #3
Historisch Genootschap in _Codex Diplom.
Example #4
VAN DOORNINCK), I, 47, 84; II, 20, 308, 783; III, 498, 518 (ao 1339, 1340, 1360, 1365).
Example #5
Ofschoon de koorts mij schrikkelijk deed beven en mij nauwelijks toeliet op mijne beenen te staan; alhoewel de pijn in het hoofd mij verbijsterde, begaf ik mij vooruit en toonde mij bereid tot het volvoeren van mijnen dienst; doch de officier Schmit wilde het niet toelaten, en liep zelf om den bataljonsdokter te halen.
Example #6
In den namiddag waren er eindelijk karren met voorraad in het bivak verschenen, en ik werd geroepen, om als fourier de mannen van _corvee_ naar de karren te vergezellen.