Chefai in a sentence

The word "chefai" in a example sentences. Learn the definition of chefai and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use chefai in a sentence. Chefai pronunciation.

Ffordd bynnag, er siarad Saesneg ag ef, a Saesneg llawer gwell na'i Saesneg ef hefyd, ni chefais ddim gwybodaeth ganddo.
play
copy
Trois ar y chwith, hyd ffordd Talsarnau, a chefais gwmni bardd am ran o'r ffordd.
play
copy
Llanymddyfri ar y dde, a chefais fy hun cyn hir ym mhrif heol y dref.
play
copy

Examples of Chefai

Example #1
Gwelais yn eglur mai nid Rhagluniaeth wnaeth hwn yn heddgeidwad, ond prif-gwnstabl Seisnig.
Example #2
Dyma'r tren yn aros ar lethr y dyffryn, mewn man cul arno.
Example #3
Y mae'n lan, er nad oes adeiladau mawrion yn ei rhan hynaf.
Example #4
A gwir a ddywedodd, cefais ddiwrnod poetha'r haf hwnnw.
Example #5
Wrth grwydro drwyddi, tybiwn mai tref yn prysur adfeilio ydyw Llanymddyfri.
Example #6
Wedi cael cyfarwyddiadau manwl, cychwynnais tua thy'r Ficer.