ĉiam in a sentence

The word "ĉiam" in a example sentences. Learn the definition of ĉiam and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use ĉiam in a sentence. ĉiam pronunciation.

Vi estas pli bonhava ol kontraŭe; la pano neniam mankis al vi, vi posedas ĉevalon kaj bovinon kaj mi scias, ke ĉiam aŭtune vi bovidon kaj porkidon buĉas; tamen vi nomas vin malriĉa.
play
copy
Vi estas prava; verdire neniam mankis la pano kaj ĉiam kelkaj arĝentmoneroj tintas en fundo de mia sako.
play
copy
Li estis stranga viro, melankolia kaj ofte kolerema, skribis versojn kaj ĉiam asertis sin la plej malfeliĉa en la mondo.
play
copy
Kredeble tiu kondiĉo estis ŝerco, ĉar li ĉiam emis surprizi aliajn.
play
copy
Sed ĉu severeco ĉiam helpas?
play
copy
Mi scias, ke multaj ŝerculoj emas vin nomi naivega kaj malsaĝa; sed tio estas pro via vivmaniero, kiu incitetas ilin, ĉar ĝi ĉiam estis ĉasta kaj neriproĉinda.
play
copy
Estas vere; sed vidu, la espero ĉiam uzas belajn vortojn.
play
copy
Du Esko'jn mi ĉiam facile venkos.
play
copy
Kapon kaj bruston ili ĉiam kovras, sed de brusto ĝis genuoj ili estas tute nudaj. ERIKO.
play
copy
Antaŭen, Niko, kaj estu egale ruza kiel ĉiam.
play
copy
La kuglo ne ĉiam trafas celon.
play
copy
Sed alkutimiĝo kaŭzas, ke li bezonas ĉiam pliigitan doson, kaj panjo bezonas ĉiam pli da rakitherbo.
play
copy
Sed je proksimiĝo de danĝero li ĉiam estas rapidpieda.
play
copy
Mi tion ĉiam memoros. ANDREO.
play
copy
Bona knabino, mi tion ĉiam asertis.
play
copy
Ni ĉiam memoru tiun grandan tagon!
play
copy
Cygnaeus, kiu ludis gravan rolon en la civilizacio kaj li ĉiam restis protektanto de Kivi.
play
copy
Lia kvieta kaj grandtrajta, ĉiam en vereco sin bazanta arto altigita de fantazio kaj persone stilita, en kiu profunda humoraĵo donis apartan stampon, estis modelo kaj instigo jam al pli ol unu verkistgeneracio.
play
copy
Li estas for, perdita por ĉiam", ŝi flustris.
play
copy
Kapon kaj bruston ili ĉiam kovras, sed de brusto ĝis genuoj ili estas tute nudaj.
play
copy

Examples of ĉiam

Example #1
Certe la malriĉeco ne estas honto nek krimo, sed tamen peza ŝarĝo, kaj la riĉulo estu dankema.
Example #2
Vi estas prava; verdire neniam mankis la pano kaj ĉiam kelkaj arĝentmoneroj tintas en fundo de mia sako.
Example #3
Pro tio dank' al Dio! ZEBEDEO.
Example #4
Vi estas pli bonhava ol kontraŭe; la pano neniam mankis al vi, vi posedas ĉevalon kaj bovinon kaj mi scias, ke ĉiam aŭtune vi bovidon kaj porkidon buĉas; tamen vi nomas vin malriĉa.
Example #5
Sed li tre amis Esko'n kaj Janjo'n, kiuj tiam estis nurĉemizaj infanetoj.
Example #6
Eble ilian edziĝon ankaŭ la kaporalo celis per sia testamento.