Critiek in a sentence

The word "critiek" in a example sentences. Learn the definition of critiek and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use critiek in a sentence. Critiek pronunciation.

VAN VLOTEN'S uitgave kan dienst doen, vooral nadat men kennis heeft genomen van FRANCK'S vernietigende maar rechtvaardige critiek.
play
copy
Hij oefent critiek op beweringen van priesters, "meesters in de vrië consten," die hij gehoord heeft; hij stelt hunne laatdunkendheid tegenover de leeken aan de kaak.
play
copy
De critiek begint zich te doen gelden en invloed te oefenen, voorshands vooral op het zedelijk leven.
play
copy
Menigeen moet zich onbehagelijk gevoeld hebben onder het besef dezer toenemende critiek.
play
copy
Doch wie zich ook aan de critiek ergeren mocht, zij zweeg daarom niet.
play
copy
Tot de critiek van den tekst heeft VERDAM eene bijdrage geleverd in: _Tijdschr.
play
copy
Doch in de 14de eeuw zien wij de critiek toenemen.
play
copy
Want zóó laag is de opvatting van critiek in 't algemeen nog, dat men haar toeschrijft in de eerste plaats aan ijverzucht of afgunst.
play
copy
En dan, de critiek was niet louter afkeuring.
play
copy

Examples of Critiek

Example #1
TE WINKEL), vs. 170, 149, 156, 489 (eene "Orguellouse de Longres" komt voor in CRESTIEN'S _Conte du Graal_; zie de Aant.
Example #2
A._, IX, 367-8 en TE WINKEL'S _Gesch.
Example #3
Gods dan die het "habijt" draagt en ongeestelijk leeft.
Example #4
Over het algemeen heeft hij van priesters en kloosterlingen geen hoogen dunk.
Example #5
Menigeen moet zich onbehagelijk gevoeld hebben onder het besef dezer toenemende critiek.
Example #6
Oetmoedecheit salmen miden, Want hoverde geet voren tallen tiden.