Daekke in a sentence

The word "daekke" in a example sentences. Learn the definition of daekke and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use daekke in a sentence. Daekke pronunciation.

Hjaelp af Vaeksten; paa dette Punkt vil de menneskelige Fejltagelser ikke saa let kunne daekkes.
play
copy
Mursten, Braedder og Beton daekkes let af Vegetationen.
play
copy
Derimod bliver Planterne ude, de daekkes aldrig, men bundfryser hver Vinter.
play
copy
Karmene daekkes med Vinduer, naar det er staerkt fugtigt Vejr, men der luftes rigeligt.
play
copy
Bliver det Frost, lukkes Vinduerne til, og der daekkes med Maatter og Lemme.
play
copy
Planten boer Vinteren over daekkes med en Glasplade for at skaermes mod overdreven Fugtighed.
play
copy
R. fryser ned til Basis hvert Aar og boer daekkes om Vinteren.
play
copy

Examples of Daekke

Example #1
Have har sine saerlige Forhold, der maa tages i Betragtning.
Example #2
En Ting maa man bestemt fraraade, nemlig Forsoeget paa uden virkelig dygtig Hjaelp at forme noget egentligt architektonisk Arrangement.
Example #3
Beton uden Puds, idet Taetheden her jo ikke er saa noedvendig, end ikke altid oenskelig.
Example #4
En Vaage maa naturligvis daglig befries for Is.
Example #5
Baade Fisk og Planter trives brilliant.
Example #6
Broenshoej, hvor de to Billeder Fig.