Diru in a sentence

The word "diru" in a example sentences. Learn the definition of diru and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use diru in a sentence. Diru pronunciation.

Diru kion ajn, Timoteo, sed ledobotistoj ne kreskas sur ĉiu branĉo.
play
copy
Diru bonvole, kie li loĝas!
play
copy
Diru, kion vi scias. IVARO.
play
copy
Diru: dank' al brando! ZAKARIO.
play
copy
Tion vi ne devos, diru nur, ke ni ekiris de Karri antaŭ ol mi renversis la manĝotablon. MIĈJO.
play
copy
Diru, ke ni ekiris, kiam la domanoj iris falĉi la herbon. MIĈJO.
play
copy
Transdonu al ili miajn salutojn kaj danku ilin por la edukado, diru, ke mi ilin benis forirante kaj estas gaja kiel virŝafo.
play
copy
Diru almenaŭ tridek jaroj. ESKO.
play
copy
Ne tuŝu lin, sed diru kaŭzon pro kio vi lin ligis.
play
copy
Vi nun aŭdis mian vivon, diru al mi, ĉu mi faris ion, por meriti tiel maldolĉan punon?
play
copy
Nu bone, diru al la urbo, kion vi volas; sed tuj forlasu ĉi tiun domon!
play
copy
Sed en tiu vortico mi preskaŭ forgesis ion; diru, kio estas pri la paŝaho de Janina?
play
copy
Diru, ke ni ekiris, kiam la domanoj iris falĉi la herbon.
play
copy
Diru inter la popoloi: Dio reĝas, kaj Li fortikigis la mondon, ke ĝi ne ŝanceliĝu; Li juĝas la popolojn en justeco.
play
copy
Ne diru: "Kiel li agis kontraŭ mi, tiel mi agos kontraŭ li: mi redonos al la homo laŭ lia faro.
play
copy
Ne permesu al via buŝo pekigi vian korpon, kaj ne diru al la sendito de Dio, ke ĝi estas eraro; kial fari, ke Dio kolerŭ pro via parolo, kaj ke Li detruu la faron de viaj manoj?
play
copy
Ne diru "hop" antaŭ salto.
play
copy
Sed diru, Rita, — kie estas Alfred?
play
copy
Ho, Alfred, ne diru do tiaĵon!
play
copy
Ho, tion vi neniam diru, Alfred.
play
copy

Examples of Diru

Example #1
Kredu min, la metio de lignoŝuisto estas malprofita nuntempe, sed ledajn botojn kaj ŝuojn oni bezonos ĝis fino de l' mondo.
Example #2
Viaj gepatroj agis iom malprudente, vin farinte lignoŝuiston, anstataŭ ledobotiston.
Example #3
Ni ne bezonas helpan juĝanton.
Example #4
Tion mi instruos al vi, dancomajstro!—Ĉu vi ne hontas forlogi honestan fianĉinon de alia, vi, bovido, lignoĉevalo, gudrita piceradiko!
Example #5
Vi nur drinketis senpermese proprigitan brandon kune kun la viro, kiu ĝin senrajte proprigis al si kaj kiun ĝuste vi devis malliberigi.
Example #6
Mi scias la aferon. ZAKARIO.