Disse in a sentence

The word "disse" in a example sentences. Learn the definition of disse and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use disse in a sentence. Disse pronunciation.

Stenhoejsplanterne har de samme Venner, goer ogsaa, at de maa anvendes paa samme Maade, nemlig saadan, at de specielle Skoenhedsvaerdier, som disse Planter rummer, kommer til deres Ret.
play
copy
Disse moerke, koelige Huller har foroevrigt vist sig at vaere yndede Opholdssteder for Guldfiskene.
play
copy
Virkeligheden goer den ringe Plads, som disse Planter kan noejes med, dem netop til den lille Haves Planter.
play
copy
Disse gamle Haver har dog sikkert, da de var nye, ikke virket naer saa imponerende, som de Rester, vi har tilbage af disse storslaaede Anlaeg, lader formode.
play
copy
Kasserne til Skeblad, Rumex, Iris og Soedgraes behoever ikke at vaere ret store, disse Planter kraever ikke saa megen Naering for at udvikle sig, og de behoever kun at have nogle faa cm Vand over sig.
play
copy
Disse to dejlige Planter, som man kun sjaeldent har Glaede af paa Stauderabatter, kan her udvikle sig til en Stoerrelse og Pragt, som er aldeles forbavsende.
play
copy
Det vil dog vaere heldigt, om man kan give disse Planter noget Toervejord, men absolut noedvendigt er det ikke.
play
copy
Saadanne Oeer dannes af Traekasser, der naar op til Vandfladen, disse fyldes med Jord, og der bygges videre over Vandet ved Hjaelp af Natursten.
play
copy
Mellem disse plantes Fredloes, Vandsnerre (Galium palustre).
play
copy
Fugtighed, disse trives bedst paa en toer og solbeskinnet Vokseplads.
play
copy
Alle disse Sten giver let den nyanlagte Vandhave et uroligt og broget Udseende, men de er naesten noedvendige, og saa snart Planterne vokser til, skjules de af disse.
play
copy
Forhold skal man vaere varsom med disse Planter, der kan blive yderst besvaerlige at slaas med.
play
copy
Tagroer er dog den skikkeligste af disse.
play
copy
Disse Endemoraener er ogsaa bevoksede om end hyppigt meget spredt.
play
copy
Deling af disse lader sig let udfoere.
play
copy
Af disse er kun faa anvendelige paa Stenhoejen.
play
copy
Men den stoerste Part vil ikke vokse under disse Kaar.
play
copy
For disse maa man saa bygge sine Stenpartier.
play
copy
Traeer, i al Fald boer der ingen Traeer vaere Syd for Anlaegget, da disse vil roeve al for meget Lys fra Stenhoejen.
play
copy
Sten er sat paa Enden, men som Regel boer disse Sten ligge ned paa Siden.
play
copy

Examples of Disse

Example #1
Engelsk Hus med urimeligt overplantet Fliseterrasse.
Example #2
I enhver Plantes Vaekst indeholdes en Fortaelling.
Example #3
Tommers Draenroer, er det kun en Variation af det gamle landskabsgartneriske Kneb, der skjulte Havegangens eller Soeens Afslutning; der skal altid vaere lidt tilovers til Fantasien.
Example #4
Henstaaen er blevet helt bloedt.
Example #5
Reglen ogsaa skaffes med lidt Opfindsomhed.
Example #6
Broenshoej, hvor de to Billeder Fig.