Dometo in a sentence

The word "dometo" in a example sentences. Learn the definition of dometo and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use dometo in a sentence. Dometo pronunciation.

La dometo tie sur la deklivo, apud kies pordo bonkreskan betulon vi vidas, estas lia hejmo. ESKO.
Bastonadon mi ricevis en tiea dometo kaj en ĉi tiea domo oni min senhonte trompis.
Post la morto de la patrino, ŝia heredaĵo, la dometo kaj movebla propraĵo estis aŭkcie vendata.
Maldekstre de l' dometo estas tablo, sur kiu vidiĝas brandobotelo, du glasoj, tritikaj bulkoj kaj sukero.
La plej multaj produktoj de Kivi maturiĝis en la kampara soleco, en dometo Fanjunkars, ĉe fraŭlino Charlotte Lönnkvist.

Examples of Dometo

Example #1
Nun mi ekiras tien, por instrui lin lukti senartifike.
Example #2
En batalo mi lin certe venkos. MIĈJO.
Example #3
Mia preskaŭfianĉino estas donita al alia.
Example #4
Kaj duoblan kaŭzon mi havas por furiozo.
Example #5
Tobio, ŝia plej proksima najbaro, fariĝis ŝia kuratoro kaj akceptis ĉe si vian filinon kaj ŝian monon.
Example #6
Eriko, certe vi scias, kiel kaj kie mia filino troviĝas?