Drinkejo in a sentence

The word "drinkejo" in a example sentences. Learn the definition of drinkejo and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use drinkejo in a sentence. Drinkejo pronunciation.

Verdire, mi amuzis min ŝercante kun la maljunulo; se li min efektive kredis kaj laŭ tio agis, mi treege mallaŭdas mian petolaĵon en la drinkejo. MIĈJO.
Kaj vi ankaŭ kun mia patro, en Mezvoja drinkejo, kie vi tostis kaj manojn premis por sankcii la decidon, ĉio tio ĉi do estis nur ŝerco? KARRI.
Tiu ja estas drinkejo, gaja drinkejo.
Jen la dekstra estas pli mallarĝa ol la maldekstra kaj de tie ni atendas Esko'n kun sia edzino; sed de tie nin renkontos Ivaro kaj la infero de l' drinkejo.
Vi vagadis de parencoj al parencoj, de drinkejo al drinkejo, kaj mi, kompreneble, ne volis lasi mian svatiston. MIĈJO.
Mi lin ekkaptis en Mezvoja drinkejo kaj la promesita rekompenco estos mia.
Mezvoja drinkejo kaj la promesita rekompenco estos mia.
En la pordo nun aperis modelo de mastro; ĉar, estante kvankam malgranda, li tamen estis ronda kaj larĝa kaj staris la manoj en la poŝoj kaj la piedoj sufiĉe disstarigitaj, por esprimi fidon je sia kelo kaj senzorgan konfidon je la rimedoj de la drinkejo - tro trankvilan kaj senpretendan, por fariĝi fanfaronado.

Examples of Drinkejo

Example #1
Jes, mi lin renkontis revenante el la urbo. MIĈJO.
Example #2
Tobio, en la Mezvoja-drinkejo? KARRI.
Example #3
Nura ŝerco ĉe la brandoglaso kaj mi supozis, ke via patro tion komprenis.
Example #4
Greto estis mia fianĉino, sed tiu ĉi ŝin turnis de mi. KARRI.
Example #5
Kie estas posedantoj de tiu domo?
Example #6
La mastro tuj venos; bonvolu atendi.