Edele in a sentence

The word "edele" in a example sentences. Learn the definition of edele and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use edele in a sentence. Edele pronunciation.

Aan de zeer doorluchte en edele mannen, curatoren der Leidsche Akademie, JOHANNES HENDRIK, GRAAF VAN WASSENAER, heer van Opdam, Hensbroek, Spierdyk, Zuydwyk, Kernchem en Lage, enz.
play
copy
Daar derhalve èn het nut dezen, hoe ze ook zijn mogen, tot aanbeveling strekt, én het feit, dat ze ter volmaking der eersten in den hoogsten graad noodzakelijk zijn, op dien grond werden zij ook door de beschaafde lieden met recht voor edele wetenschappen gehouden en hebben zij de haar toekomende plaats aan de Akademies verkregen.
play
copy
Wat belet mij ten slotte te besluiten, _dat de Scheikunde, een edele wetenschap, met recht een plaats verdient onder de Akademische wetenschappen?
play
copy
Helena_ en andere werken der hoofsche minne-epiek, was bij hem in goede aarde gevallen: geen dorperlijk gemoed-hij besefte het-kon de edele minne op den rechten prijs stellen; niet voor dezulken schrijft hij, maar voor clercken, leeken en hoofsche vrouwen die de liefde bij ervaring hebben leeren kennen[46].
play
copy
Ook tot hare "vri edele sinne ende wel gheboren" was het verholen woord gezegd, dat geen vreemden kunnen verstaan.
play
copy
O edele ziele mijn, staet op, maect u ghereet, Doet uwen mantel ane, der hogher minnen cleet.
play
copy
Twaalf dappere schildknapen hebben, zonder van elkander te weten, een edele vrouw om minne aangezocht.
play
copy
Also ließ sie nicht ab von dem unglückseligen Herrscher, Deß’, sonst edele, Heldenbrust in wilder Empörung Schrecklicher Ehrsucht gohr, und allein nach Rache sich sehnte.
play
copy
Töring, der edele Ritter, der, ausziehend aus Seefelds Ragender Burg, dort sieben unmündige Kinder zurückließ: Denn ihm raubte der Tod erst jüngst die treffliche Hausfrau, Senkte den Speer auf den Wüthenden; ritt rasch an, und durchstieß ihm Also die Rechte, daß ihr alsbald entschlüpfte der Säbel.
play
copy
Ich wußt’ es: ein edeles Herz schlägt Dir in der Brust.
play
copy
Schon verkündete Schwarzenberg, der edele Herold, Kehrend in Eile zurück, dem Kaiser, daß ewige Feindschaft Ihm der König gelobt, und bald vorstürme zum Angriff.
play
copy
Flug fortsprengte der edele Feldherr.
play
copy
So wehklagte der edele Greis.
play
copy
Vaartwel, dan, edele ziel, gekend van geenen, 't en zij van God, en van misschien een vriend of twee, onvalsch, die weenen omtrent uw graf.
play
copy

Examples of Edele

Example #1
JOHANNES TRIP, doctor in de beide rechten, drost in Berkenrode, lid van den raad van de stad Amsterdam, op dit oogenblik voorzitter der burgemeesters, bewindhebber der O.-I. Compagnie, enz.
Example #2
AREND BRUNO’SZOON VAN DER DUSSEN, doctor in de beide rechten, lid van den raad der stad Delft en oud-burgemeester, afgevaardigde ter hoogmogende Staten van Holland, enz.
Example #3
Hoewel ze op zich zelf, wat haar werk betreft, onder elkaar ten zeerste verschillen, zoo mikken zij toch alle op een zelfde wit ten slotte, dat ze gemeen hebben met de hoofdwetenschap, waaronder ze dienen.
Example #4
Maar toch is niet veel minder dan deze die wetenschap, die zorgt voor de gezondheid van het lichaam, want dit is wel het meest gewenschte, dat aan de stervelingen wordt gegeven; wanneer zij kwijnt, dan maakt zij meer dan iets anders den geest log en drukt hem terneer.
Example #5
Dat is echter niet de schuld van de wetenschap maar van haar beoefenaars.
Example #6
Ik zeer zeker, hoe volkomen ik ook mijn geringe krachten erkende, was toch niet ongevoelig voor het steken van die prikkels.