Efektive in a sentence

The word "efektive" in a example sentences. Learn the definition of efektive and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use efektive in a sentence. Efektive pronunciation.

Verdire, mi amuzis min ŝercante kun la maljunulo; se li min efektive kredis kaj laŭ tio agis, mi treege mallaŭdas mian petolaĵon en la drinkejo. MIĈJO.
play
copy
Repaciĝon efektive mi ankaŭ deziras.
play
copy
Malkontenta pri si mem li pluen iris unu pordon; tie estis 54; tie do efektive sonis tute alie.
play
copy
La kuracisto ankoraŭ unu fojon provis, ĉu liaj paroloj ne estos akceptataj de la obstina amanto, kaj efektive tiun fojon ŝajne sukcesis.
play
copy
Efektive, jen li alvenis sur la strato; li salutis dekstren, li salutis maldekstren, li ĉiumomente parolis kun konato, li ridetis al si irante pluen kaj ŝajnis gaja kaj bonhumora.
play
copy
Mi efektive intencis silenti en la daŭro de tuta jaro.
play
copy
Tio ĉi estis efektive io mireginda.
play
copy
Cetere estis efektive mirinde, kiel tute li estis homo.
play
copy
Vi esprimis vian penson", diris la ombro, kiu nun ja estis efektive la sinjoro; "vi parolis rekte el la koro kaj bonintence, tial mi ankaŭ parolos el la koro kaj egale bonintence.
play
copy
Nur viva konkursa laboro, ĉe kia ĉio pli bona iom post iom elpuŝas la malpli bonan,-povas doni efektive bonan kaj vivipovantan lingvon internacian.
play
copy
Tiujn adresarojn mi kredeble efektive komencos eldonadi, sed nur tiam, kiam mi vidos, ke la homoj efektive komprenis la gravecon de l' promesoj kaj prenas la aferon sufiĉe serioze.
play
copy
Tio ĉi kostis por vi terure severan batalon, Alfred. ALLMERS Jes, efektive.
play
copy
Diru, ĉu efektive estas vero, ke vi ne amis vian edzon?
play
copy
Kompreneble li ne efektive tion faros.
play
copy
Jes, mi ĵuras, la tuto estas efektive nura ridindaĵo.
play
copy
Jes, vi efektive aspektas kaj laca kaj dormema.
play
copy
La muzikantoj, harpo kaj violono, finis per plena akordo, kvazaŭ fanfaronante per sia vigleco, kvankam la muziko efektive estis tiel rapida kaj tiel pene konkuradis kun la dancado, ke ĝi eĉ unu minuton pli ne povus elteni.
play
copy
Ni, juristoj, efektive estas ne multe pli ol speguloj, sinjoro Alfred; sed pleje konsiliĝas kun ni koleremaj kaj malpacemaj homoj, kiuj elrigardas ne tute bone; kaj estas propre maljusto nin insulti, se ni montras al la homoj malafablajn vizaĝojn.
play
copy
Sed ĉar mi rimarkis, ke la tempo iafoje intermiksas faktojn, tial mi efektive ne scias, kiom mi povas kredi al ĝiaj rakontoj. Fino.
play
copy

Examples of Efektive

Example #1
Jes, mi lin renkontis revenante el la urbo. MIĈJO.
Example #2
Tobio, en la Mezvoja-drinkejo? KARRI.
Example #3
Plivole vizaĝoj de amikoj ol de malamikoj min ĉirkaŭu!
Example #4
Marto, vi ankaŭ plibonvoligu vian koron!
Example #5
Malalta, bela voĉo de viro kantis arion, akompanate de piano; la medicina konsilanto eniris; estis tiu juna viro, kiun li vidis ĉe la kantistino.
Example #6
Kiel do li povis tiom erari; preskaŭ li estus enirinta al homo tute fremda.