Ekkrii in a sentence

The word "ekkrii" in a example sentences. Learn the definition of ekkrii and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use ekkrii in a sentence. Ekkrii pronunciation.

La alia grandokule rigardis lin kaj turnis la rulpaketon kontraŭ lin: "Kiu vi estas, hometaĉo?" per basa, tondra voĉo li ekkriis.
play
copy
Jes", li ekkriis, "estas vero en tio, ŝajno de vereco, verŝajneco; estas eble, povas esti, ke simile okazis; diablo!
play
copy
La kaleŝo veturas tra l' arbaĵo", ekkriis Britain.
play
copy
Ankaŭ Antonio ekrigardis tien kaj ekkriis pro entuziasmo.
play
copy
Antonio volis ekkrii, sed lia gorĝo estis tro seka.
play
copy

Examples of Ekkrii

Example #1
La juna viro volis respondi kun tragika patoso, sed la kuracisto, konsideranta tiun scenon tro ekscita por sia pacientino, intervenis.
Example #2
Do tial vi volis, ke mi ne sciu, kio vi estis, de kie vi venis?
Example #3
En la komenco la orkestrestro ŝajne ne atentis pri tio; li fervore legis en sia partituro kaj kondutis, kvazaŭ krom li neniu estus en la ĉambro; sed iom post iom li pli atentis, li ĉesis kanti; baldaŭ lia rigardo leviĝis de la partituro kaj pasis arde trans la vizaĝon de la kuracisto; poste li mallevis la notkajeron kaj firme rigardis la rakontanton; lia intereso ŝajne pli kaj pli kreskis, liaj okuloj brilis, li pliproksimiĝis, li kaptis la brakon de la medicinisto, kaj kiam tiu finis sian rakonton, li tre emociite salte leviĝis kaj kuris tien kaj reen en la ĉambro.
Example #4
La kuracisto ankoraŭ unu fojon provis, ĉu liaj paroloj ne estos akceptataj de la obstina amanto, kaj efektive tiun fojon ŝajne sukcesis.
Example #5
Mi estas preta - kaj kiel ni malgraŭ ĉio feliĉe nin revidis; tiun ĉi tagon ni faros la plej feliĉa en la tuta jaro kaj ni ĝin festados kiel triobla tago de naskiĝo.
Example #6
Li altiris la pli junan fratinon al sia brusto.