Endnu in a sentence

The word "endnu" in a example sentences. Learn the definition of endnu and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use endnu in a sentence. Endnu pronunciation.

Menneskets Haand giver kun Naturen endnu en Charme.
play
copy
Derfor skrider man til det Vaerk, mens der endnu er rigeligt af Fugtighed til Stede, at trykke Jorden fast igen.
play
copy
Rosa og et endnu kraftigere Roedt.
play
copy
Flydeplanterne, hoerer endnu to Planter, som kun med et vist Forbehold henfoeres til _danske_ Vandplanter.
play
copy
Slaegter som Alyssum, Arabis, Arenaria, Campanula, Draba, Erica, Gentiana, Primula, Silene og flere endnu.
play
copy
Varietet af foelgende, men blomstrer endnu tidligere, og Blomsterne er blaa med hvidt.
play
copy
Der er mange rede til at slutte sig til os; men de er endnu uprøvede.
play
copy
Indhold saaledes endnu ikke kommet til Syne.
play
copy
Det følgende Bogstav var et _r_, hvilket var endnu værre.
play
copy
Der var hengaaet tre Uger, og endnu havde Andrey ikke haft Lejlighed til at besøge Repin.
play
copy
Ruslands Skæbne afgjort, eller er der endnu nogle Punkter svævende?
play
copy
Det er jo tidligt endnu!
play
copy
Georg saa umaadelig skuffet ud og bad hende dog endelig blive lidt endnu; men Tania holdt paa, at hun burde gaa.
play
copy
Livet var Tania trods sine nitten Aar omtrent et Barn endnu; men der var alligevel i deres Smag, i deres Sympatier og Interesser saa megen Overensstemmelse, at han følte hendes Selskab som noget af det kæreste og bedste.
play
copy
Midsommerens lyse Nætter var allerede forbi, men Aftenskumringen var endnu lys og lang.
play
copy
Men for Tania betød dette Øjeblik endnu mere; thi det betød for hende Vendepunktet i hendes Liv.
play
copy
Ved Tanias Gadedør tog de Afsked med den unge Pige, og da det endnu ikke var sent, foreslog Georg, at de skulde gaa ind til Byen.
play
copy
Dette var ubetinget det bedste, Georg endnu havde skrevet.
play
copy
Zina gav derpaa David endnu et Par Oplysninger, og saa forsvandt han.
play
copy
Klokkeslæt enten med Zina eller endnu hyppigere med Annie Vulitch.
play
copy

Examples of Endnu

Example #1
Og man havde ganske Ret.
Example #2
Enhver kan se, at Vadestenene paa Fig.
Example #3
Ofte maa man tage fat paa dette Arbejde, inden man helt har afdaekket Stenpartiet, men man soerger omhyggeligt for, at ingen Del af Stenhoejen forbigaas.
Example #4
Man fjerner saa Granrisene fra et mindre Parti, goer dette i Stand og laegger nogle af Granrisene over igen.
Example #5
Noekkerose i Dvaergeformat, og kaldes da ogsaa i aeldre Tid, hos Simon Paulli og andre med Navnet: "Mindste Slags Aakande med hvide Blomster".
Example #6
Tanke til de Vaerdier, som ligger paa Vandets Bund?