Enz in a sentence

The word "enz" in a example sentences. Learn the definition of enz and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use enz in a sentence. Enz pronunciation.

Aan de zeer doorluchte en edele mannen, curatoren der Leidsche Akademie, JOHANNES HENDRIK, GRAAF VAN WASSENAER, heer van Opdam, Hensbroek, Spierdyk, Zuydwyk, Kernchem en Lage, enz.
play
copy
JOHANNES TRIP, doctor in de beide rechten, drost in Berkenrode, lid van den raad van de stad Amsterdam, op dit oogenblik voorzitter der burgemeesters, bewindhebber der O.-I. Compagnie, enz.
play
copy
AREND BRUNO’SZOON VAN DER DUSSEN, doctor in de beide rechten, lid van den raad der stad Delft en oud-burgemeester, afgevaardigde ter hoogmogende Staten van Holland, enz.
play
copy
Enz. Beelden en vergelijkingen zijn schaarsch en over het algemeen onbeduidend.
play
copy
Doch overigens is ook deze roman gelijk aan alle overige: ridder KEYE, ARTUR'S drossaart, een half komisch half verachtelijk personage, bespot den boerenzoon; FERGUUT overwint ridders, bevecht eene reuzin, neemt deel aan het beleg van eene stad enz.
play
copy
Enz. Zóó dikwijls (zeker een dozijn malen) keeren zulke op liederen gelijkende plaatsen terug, dat men, met het oog op het ontstaan van het epos uit liederen, zou gaan vermoeden dat ook hier bestaande liederen door den dichter tot een geheel zijn verenigd[14].
play
copy
Romulus_ ter bewerking zijn gekozen, behelzen de algemeen bekende verhalen van vos en kraai, kikvorsch en os, wolf en kraanvogel enz.; zij zijn meerendeels levendig verteld; hier en daar heeft de bewerker de levendigheid verhoogd door zijne personages sprekend op te voeren, zooals dat ook in de epische ridderpoëzie gebruikelijk was[7].
play
copy
Dat ic moeste singen na: Harba lori fa, enz.
play
copy
Gelloen die ridder fel enz.
play
copy
Ook hier vinden wij bedreigde en verloste jonkvrouwen, den zoon van een gastheer gedood, gevechten met roofridders en reuzen enz.
play
copy
Aanvangend met eene samenspraak tusschen twaalf begijnen over de liefde tot JEZUS, handelt het voorts over het Avondmaal, de vereischten voor de beschouwing, de dwalingen der ketters, de schepping der wereld, de bedorven natuur van den mensch enz.
play
copy
Deze kolommen moeten bedekt worden met zilveren platen, "dat es met goeden levene ende met eersamer wandelingen" enz.
play
copy
Dat is mijnen krullebol, Och vader enz.
play
copy
Het lied is ons ongelukkig in een zeer bedorven redactie overgeleverd; dat blijkt reeds uit de rijmen nu eens "overslaghend" dan paarsgewijze geplaatst, uit de volgorde van couplet 24 en 25 enz.
play
copy
It rises in a Black Forest valley inclosed by stately mountains, a little stream, the Enz, crystal clear, and abounding in trout.
play
copy
The small town on both banks of the river expands, ere the Enz loses itself in the leafage, into the Kurplatz, where one stately building of lightred sandstone adjoins another.
play
copy
The remainder of the day, if the weather was pleasant, I spent out of doors, usually in the grounds under the leafy trees and groups of shrubs on the shore of the Enz.
play
copy
Next to this, it was the Burckhardts who constantly drew us back to the Enz. Were I to number the persons whom I met here and whose acquaintanceship I consider a benefit, the list would be a long one.
play
copy
On the Enz we had been in the midst of society.
play
copy
A more brilliant summer than that of 1860 the quiet valley of the Enz will hardly witness again, for during that season the invalid widow of the Czar Nicholas of Russia came to the springs with a numerous suite, and her presence attracted many other crowned heads-the King of Prussia, afterwards the Emperor William I, her royal brother; her beautiful daughter, Queen Olga of Wurtemberg, who, when she walked through the grounds with her greyhound, called to mind the haughty Artemis; the Queen of Bavaria-But I will not enumerate all the royal personages who visited the Czarina, and whose presence gave the little town in the Black Forest an atmosphere of life and brilliancy.
play
copy

Examples of Enz

Example #1
JOHANNES TRIP, doctor in de beide rechten, drost in Berkenrode, lid van den raad van de stad Amsterdam, op dit oogenblik voorzitter der burgemeesters, bewindhebber der O.-I. Compagnie, enz.
Example #2
AREND BRUNO’SZOON VAN DER DUSSEN, doctor in de beide rechten, lid van den raad der stad Delft en oud-burgemeester, afgevaardigde ter hoogmogende Staten van Holland, enz.
Example #3
Aan de zeer doorluchte en edele mannen, curatoren der Leidsche Akademie, JOHANNES HENDRIK, GRAAF VAN WASSENAER, heer van Opdam, Hensbroek, Spierdyk, Zuydwyk, Kernchem en Lage, enz.