Esta in a sentence

The word "esta" in a example sentences. Learn the definition of esta and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use esta in a sentence. Esta pronunciation.

En la subtegmenta ĉambro li estas sin vestanta por fianĉiĝo. KRISĈJO.
play
copy
Marto estas pli riproĉinda ol Tobio.
play
copy
Estas ja edzino, kiu regas kaj konsilas tie ĉi.
play
copy
Ke li ree troviĝas en Finnlando; oni rakontas, ke li estas vidita en Abo. JANJO.
play
copy
Du filojn mi posedas: unu estas naivegulo, la dua kaptita de malvirto, de loko al loko diboĉeme vagadas.
play
copy
Sed nun ne estas okazo sin ĝeni; ĉar la afero koncernas kvincent talerojn.
play
copy
Atentu, Esko, mia nomo ankaŭ estas Tobio kaj mi ankaŭ havas filon, kiu intencas edziĝi. ESKO.
play
copy
Sed mia amo estas pura, ne pasio de l' karno, nek dezirego de l' okuloj. TOBIO.
play
copy
Mi ja kredas, ke tiel estas; sed la diablo tamen povas elĵeti kaptilojn kaj retojn por vin pereigi dum tiu vojaĝo.
play
copy
Sed li ja estas nur lignoŝuisto, mizera mordetanto, kiu neniam povas esperi fariĝi majstro, kiun indecon mi eble atingos jam je la proksima juĝeja kunsido.
play
copy
Jes, li estas mia rivalo, sed laŭŝajne ne tre danĝera.
play
copy
La kantoro jam estas videbla sur la erikejo; mi iros lin renkonti.
play
copy
Nun ne estas tempo de ludo nek de ŝerco.
play
copy
Estas antaŭgusto de edziĝofesta ĝojo.
play
copy
Oni devas konfesi, ke tiu kanto estas bela kaj ĉarma, tamen mi volus aldoni kelkajn rekantaĵojn, tiel farante la tonon pli forta kaj vigla.
play
copy
La afero estas jena, sinjor' kantoro. ZEBEDEO.
play
copy
Via patro ĝin sciigis al mi; jes mi scias kaj akurate konsideris kaj pripensis kiel la permesatesto de via patro estas skribota. ESKO.
play
copy
Mi skribas la tekston kaj via patro desegnas sube sian parafon, kiu estas atestata. ESKO.
play
copy
Via parafo estas ne necesa. ESKO.
play
copy
Mi ne disputas, sed mi ne povas kompreni, kial mia propra parafo estas nenecesa.
play
copy

Examples of Esta

Example #1
Li senprokraste ekiros al sia edziĝofesto kune kun Miĉjo Vilkastus. KRISĈJO.
Example #2
Kaj Tobio mem ŝajnas sarki sian terpomkampon, sed kie troviĝas iliaj filoj, kie la hirtharega Esko? JANJO.
Example #3
Estas ja edzino, kiu regas kaj konsilas tie ĉi.
Example #4
Pesto prenu la botiston! JANJO.
Example #5
La botisto, la filoj kaj mi devas ŝin obei.
Example #6
Marto estas pli riproĉinda ol Tobio.