Esti in a sentence

The word "esti" in a example sentences. Learn the definition of esti and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use esti in a sentence. Esti pronunciation.

Ke homos philologi pantes homologousi tote logous te ke remata peritta hyparchin, hopote pragma afto pasi delon esti.
play
copy
Nu, mi vestiĝas por la edziĝofesto, kiel estis ordono.
play
copy
Tiam vi ne estis pli granda ol pugno kaj mankis ankoraŭ kvin monatoj ĝis via naskiĝo.
play
copy
Jes, certe vi atingos longan vivon, mi tion scias, ĉar la unua vorto, kiun vi, estante infano, balbutis, estis »panon». ESKO.
play
copy
Estis foje piulo, nomita Tobio kaj li havis filon, kiu estis ekironta por edziĝi.
play
copy
Laŭ interkonsento li jam devus esti tie ĉi.
play
copy
Certe li unue estis paleta kaj lia voĉo tremetis.
play
copy
Tia estis la hieraŭa diservo, kies ĉarmon vi, Tobio, ne ĝuis.
play
copy
En granda embaraso li estis kaj sen mia helpo eble estus okazinta malsukceso.
play
copy
Unue ĝi estis kiel muŝo, sed kreskis kiel bovon, jen ĝia komenco: En lasta printempo, kiam Esko kune kun Miĉjo Vilkastus vizitis sorĉulon, li konatiĝis kun la knabino, dum ili en sama domo atendis la hejmrevenontan sorĉulon.
play
copy
Ne tute; en somero, du semajnojn post la festo de Sankta Johano, la afero estis sankciata de Karri kaj mi.
play
copy
Li estis stranga viro, melankolia kaj ofte kolerema, skribis versojn kaj ĉiam asertis sin la plej malfeliĉa en la mondo.
play
copy
Sed li tre amis Esko'n kaj Janjo'n, kiuj tiam estis nurĉemizaj infanetoj.
play
copy
Kredeble tiu kondiĉo estis ŝerco, ĉar li ĉiam emis surprizi aliajn.
play
copy
Mia parafo devas esti en la rajtigo.
play
copy
Mi scias, ke multaj ŝerculoj emas vin nomi naivega kaj malsaĝa; sed tio estas pro via vivmaniero, kiu incitetas ilin, ĉar ĝi ĉiam estis ĉasta kaj neriproĉinda.
play
copy
Mi iris por rigardi la hundidojn de Junttihuhta kaj, ĉar la vaporbanejo estis varmigita, mi restis por bani kaj pasigis la nokton ĉe la familio.
play
copy
La petolaĵoj estis tre malmoderaj en la supera tenejo de Anttila. ESKO.
play
copy
Eble li ankaŭ banis tie, tio ja estis oportune.
play
copy
Vi estas prava, kaj bona estis la vaporvarmego, kvankam iom da karbohaladzo suferigas mian kapon.
play
copy

Examples of Esti

Example #1
This done, the devil, the farmer, and their gangs, hied them to market, and there the farmer presently made good money of his radishes; but the poor devil took nothing; nay, what was worse, he was made a common laughing-stock by the gaping hoidens.
Example #2
After him the farmer with his spade dug up the radishes, and clapped them up into pouches.
Example #3
ESKO (en la subtegmenta ĉambro).
Example #4
Baldaŭ alvenos la kantoro kaj Miĉjo. ESKO (supre).
Example #5
Sed tiel ŝanĝiĝas la mondo; tiam simila al senfeligita sciuro kaj nun apenaŭ trovante spacon en tiu sama frako; jes, tiel ŝanĝiĝas la mondo, Esko mia. ESKO.
Example #6
Nu, kiel mi plaĉas al vi, panjo? MARTO.