Feliĉa in a sentence

The word "feliĉa" in a example sentences. Learn the definition of feliĉa and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use feliĉa in a sentence. Feliĉa pronunciation.

Feliĉa estas la homo, kiu ne iras laŭ konsilo de malpiuloj, nek staras sur vojo de pekuloj, nek sidas en kunsido de blasfemantoj, 2.
play
copy
Feliĉa estas tiu, kies krimo estas pardonita, kies peko estas kovrita.
play
copy
Provu kaj vidu, kiel bona estas Dio; feliĉa estas la homo, kiu Lin fidas. 10.
play
copy
Feliĉa estas la homo, kiu trovis saĝon, kaj la homo, kiu akiris prudenton; 14.
play
copy
Estis tamen feliĉa tempo por ni, Alfred.
play
copy
Ho, Kristine, kiom mi sentas min ŝveba kaj feliĉa!
play
copy
Mi dezirus esti tiom feliĉa, ke mi trovus daŭran oficon, iun oficejan laboron - NORA.
play
copy
Tio tute misŝovus la rilaton inter ni; nia bela, feliĉa hejmo ne plu restus, kio ĝi nun estas. LINDE.
play
copy
Ho, jes, estas ja vere grandioze vivi kaj esti feliĉa.
play
copy
Jes, nun vere mi estas senmezure feliĉa.
play
copy
Tiom nekredeble feliĉa mi neniam antaŭe estis.
play
copy
Li skribas, ke li bedaŭras kaj pentas -; ke feliĉa ŝanĝo en lia vivo -; Pa, estas indiferenta tio, kion li skribas.
play
copy
Ne - ne feliĉa! NORA.
play
copy
Mi estas preta - kaj kiel ni malgraŭ ĉio feliĉe nin revidis; tiun ĉi tagon ni faros la plej feliĉa en la tuta jaro kaj ni ĝin festados kiel triobla tago de naskiĝo.
play
copy
Mi ĝin scias, ĝi estos feliĉa, mia kara.
play
copy
Pli feliĉa sinjoro sen havo, ol riĉulo sen sklavo.
play
copy
Kaj kial li ne estus feliĉa, se hodiaŭ komencas plenumiĝi lia malnova revo!
play
copy

Examples of Feliĉa

Example #1
Ne tiel estas la malpiuloj, sed ili estas kiel grenventumaĵo, kiun disblovas la vento.
Example #2
Tial ne staros fortike la malpiuloj ĉe la juĝo kaj la pekuloj en societo de piuloj: 6.
Example #3
Esperu al Dio, tenu vin forte, forta estu via koro, kaj esperu al Dio.
Example #4
Kiam mi silentis, senfortiĝis miaj ostoj de mia ĉiutaga ploregado.
Example #5
Lin timas, kaj li ilin savas.
Example #6
Jen tiu ĉi mizerulo vokis, kaj Dio aŭdis, kaj de ĉiuj liaj mizeroj Li savis lin.