Feliĉo in a sentence

The word "feliĉo" in a example sentences. Learn the definition of feliĉo and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use feliĉo in a sentence. Feliĉo pronunciation.

Mi trinkas por via feliĉo.
play
copy
Kredu miajn vortojn: malforteco estas feliĉo, se ni ĝin uzas nur prudente. IVARO.
play
copy
Pleja feliĉo tamen estus, se forteco kaj atenteco kuniĝus.
play
copy
Laŭplaĉe, sed por feliĉo de Esko!
play
copy
Bonegan bienon!—Marto mia, mia aminda Marto, la feliĉo nin favoras. IVARO.
play
copy
Venis do la tago de feliĉo, kiun antaŭe kiel malproksiman lumon en la malhela valo mi rigardis, kaj ĝi ne volis al mi proksimiĝi.
play
copy
Bonegan bienon!—Marto mia, mia aminda Marto, la feliĉo nin favoras.
play
copy
Mi tre ĝojas pro via feliĉo!
play
copy
Sed mi volas krei senton de feliĉo en lia animo.
play
copy
Ho, vi granda, bela mondo, — kia feliĉo tio estas esti vojkonstruisto!
play
copy
Kiam la feliĉo unue alvenas, ĝi kutimas veni kiel printempa inundo.
play
copy
Por ŝia feliĉo en la vivo.
play
copy
Vi do sugestas, ke la feliĉo — ĝin ni neniam plu retrovos.
play
copy
BORGHEJM Jes, kia feliĉo alie estus en tio esti ĝoja?
play
copy
Aspektas al mi pli kiel paco ol kiel feliĉo.
play
copy
Jes, sed en tiaj situacioj estas granda feliĉo, ke oni havas la monon. NORA.
play
copy
Tiun sekreton, kiu estas mia feliĉo kaj fiero, tiun li ekscius en tia abomena kaj plumpa maniero, - ekscius ĝin de _vi_. Vi ĵetus min en terurajn malagrablaĵojn - KROGSTAD.
play
copy
Li, kun siaj suferoj kaj sia soleco, donis kvazaŭ nuban fonon al nia sun-plena feliĉo.
play
copy
Sed ekzistas ankaŭ fratinoj, Grace, kiuj sin movas sub la libera ĉielo de Dio kaj en la viva amaso da homoj, kie ili penas, kiom ili povas, alporti benon kaj fari bonon; kaj kun koro ankoraŭ freŝa kaj juna kaj ankoraŭ akceptemaj por feliĉo ili povas diri: la batalo longe pasis, la venko longe estas akirita.
play
copy
Nur Antonio iris fiere, plenigita de ĝojo kaj feliĉo.
play
copy

Examples of Feliĉo

Example #1
Via mastrino ĉe flanko de l' monteto melku kornokapajn kaj striodorsajn bovinojn, sur la ŝtona plataĵo ludu via gaja infanaro kaj apud la pordego boju la hundo, dum vi mem akrigas vian falĉilon kaj la suno en okcidento subiras.
Example #2
Krakegante brulu via brulkampo kaj alten leviĝu densa fumo, sciigante al la homoj pri ekkulturejo de Jakobo en Kontinkorpi.
Example #3
Pleja feliĉo tamen estus, se forteco kaj atenteco kuniĝus.
Example #4
Malfortulo havas aŭ ne havas galon.
Example #5
Se mi estus forta kiel urso, neofendema kiel ŝafo, saĝa kaj singardema kiel vulpo, la fajrokula vostsvinganto de l' arbustoj, tiam mi trairus milojn da mondoj kvazaŭ sago de sorĉisto. ZAKARIO.
Example #6
Kredu miajn vortojn: malforteco estas feliĉo, se ni ĝin uzas nur prudente. IVARO.