Flanko in a sentence

The word "flanko" in a example sentences. Learn the definition of flanko and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use flanko in a sentence. Flanko pronunciation.

Via mastrino ĉe flanko de l' monteto melku kornokapajn kaj striodorsajn bovinojn, sur la ŝtona plataĵo ludu via gaja infanaro kaj apud la pordego boju la hundo, dum vi mem akrigas vian falĉilon kaj la suno en okcidento subiras.
Mia ĉambro estis angula ĉambro kaj per la unu flanko rigardis al la strato, la alia abrupte malsupreniris en kanalon.
Mi memoras, ke en tiu mateno mi malfermis fenestron de la kanala flanko; verŝajne ĝi restis malfermita, kaj tiel kredeble oni klarigis al si mian malaperon.
Mi senvole sekvis al la viro ĉe mia flanko.
NORA (tiras al si la manon, kaj iras al la alia flanko de la Jularbo).
Tio ĉi estis tre bone de via flanko, Ben.
Mi ne havas pretendon je indulga agado de Via flanko.
Li eliris en kontraŭa flanko.
Li iris ĉe ŝia flanko.

Examples of Flanko

Example #1
Mi trinkas por via feliĉo.
Example #2
Krakegante brulu via brulkampo kaj alten leviĝu densa fumo, sciigante al la homoj pri ekkulturejo de Jakobo en Kontinkorpi.
Example #3
Mi memoras, ke en tiu mateno mi malfermis fenestron de la kanala flanko; verŝajne ĝi restis malfermita, kaj tiel kredeble oni klarigis al si mian malaperon.
Example #4
Signora Seraphina en tiu tempo estis revenonta Italujon, ŝi bonvolis min kunpreni.
Example #5
Mia ĉambro estis angula ĉambro kaj per la unu flanko rigardis al la strato, la alia abrupte malsupreniris en kanalon.