Foje in a sentence

The word "foje" in a example sentences. Learn the definition of foje and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use foje in a sentence. Foje pronunciation.

Estis foje piulo, nomita Tobio kaj li havis filon, kiu estis ekironta por edziĝi.
play
copy
Mi ankoraŭ vin foje demandas, ĉu tio estas malpraveco? ZEBEDEO.
play
copy
Foje ekkomencinte, malantaŭen mi ne intencas rigardi, kaj fine pro ŝvito de mia frunto rekompencon mi esperas.
play
copy
Mi ankaŭ foje estis membro de sobreca societo, sed eksiĝis. IVARO.
play
copy
Vi estis foje ankaŭ policano sed eksiĝis.
play
copy
La hararo taŭgas, kvankam vi ĝin foje tre mokis, vi.
play
copy
La sama Anjo, kiu vin foje helpis al lumo de l' mondo.
play
copy
Mi ankoraŭ vin foje demandas, ĉu tio estas malpraveco?
play
copy
Anjo, kiu vin foje helpis al lumo de l' mondo.
play
copy
RITA Nu, foje kaj foje vi do certe povos tamen viziti nin.
play
copy
Mi foje ankaŭ timas min mem.
play
copy
RITA Vi vidos, — tiam foje falos dimanĉtrankvilo super nin.
play
copy
Sed foje ĝi malaperas en la mastrumado, kaj foje ĝi forflirtas por aliaj superfluaj aĉetoj, kaj jen mi devas denove elspezi.
play
copy
Nu, tio foje okazas, Nora. NORA.
play
copy
Vi aranĝis ĉion laŭ via gusto, kaj sekve mi ekhavis la saman guston kiel vi; aŭ mi ŝajnigis; mi tamen ne certe scias -; mi opinias, ke ambaŭ sintenoj okazis; foje la unua, foje la dua.
play
copy

Examples of Foje

Example #1
Atentu, Esko, mia nomo ankaŭ estas Tobio kaj mi ankaŭ havas filon, kiu intencas edziĝi. ESKO.
Example #2
Sed mia amo estas pura, ne pasio de l' karno, nek dezirego de l' okuloj. TOBIO.
Example #3
Mi rajtigas mian filon edziĝi, ĉar li tion humile petas, kaj se li edziĝas antaŭ ol Janjo, li ricevos la heredaĵon, tiel klare diras la testamento.
Example #4
Aliparte, kiu povas min kulpigi pri malrajta proprigo de la heredaĵo?
Example #5
Forlasu la mediteman mienon kaj kuraĝe antaŭenrigardu en la estontecon. JAKOBO.
Example #6
Estas vere; sed vidu, la espero ĉiam uzas belajn vortojn.