Forhold in a sentence

The word "forhold" in a example sentences. Learn the definition of forhold and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use forhold in a sentence. Forhold pronunciation.

Have har sine saerlige Forhold, der maa tages i Betragtning.
play
copy
Forhold skal man vaere varsom med disse Planter, der kan blive yderst besvaerlige at slaas med.
play
copy
En ærlig Smugler havde under saadanne Forhold Ret til at vente en ekstra Ducør; men det gjaldt om at være forsigtig over for saadan en Gnier som David.
play
copy
Andrey sagde, at han glædede sig over at gøre hans Bekendtskab, selv om det var under disse uhyggelige Forhold, og udtalte sin Beklagelse over, at de ikke mødtes begge to paa denne Side af Gitteret.
play
copy
Hvad betød deres egne personlige Lidelser i Forhold til hele det uhyre Lands ubeskrivelige, uendelige Lidelser?
play
copy
Og tror du, at vor Kærlighed kunde trives under saadanne Forhold?
play
copy
Sazepin kom ind, i Begyndelsen noget trykket af de egne Forhold, hvorunder de atter mødtes; men han genvandt snart sin sædvanlige, lidt støjende, ungdommelige Maade at være paa.
play
copy

Examples of Forhold

Example #1
En Ting maa man bestemt fraraade, nemlig Forsoeget paa uden virkelig dygtig Hjaelp at forme noget egentligt architektonisk Arrangement.
Example #2
Hjaelp af Vaeksten; paa dette Punkt vil de menneskelige Fejltagelser ikke saa let kunne daekkes.
Example #3
Tagroer er dog den skikkeligste af disse.
Example #4
Ogsaa saadanne Planter, som breder sig staerkt ved udloebere skal man vogte sig for at plante f.
Example #5
Og dog var han ingen daarlig Kunde denne samme David.
Example #6
Hoved er ingen ilde Dagsindtægt; men alligevel gjorde „Røde Sam“ Regning paa at faa lidt mere for sin Ulejlighed.