Förskräckt in a sentence

The word "förskräckt" in a example sentences. Learn the definition of förskräckt and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use förskräckt in a sentence. Förskräckt pronunciation.

Hartman hade talat utan spår av överlägsenhet och hon syntes betrakta honom med blidare ögon, nästan i förskräckt undran.
Hon stannade, släppte hans arm förskräckt och tog med handen över ögonen.
Flickan, som redan var litet drucken, stirrade förskräckt på honom.
Men med ett förskräckt utrop sliter hon sig lös, hon står darrande på golvet med nedslagna ögon.
Ett stycke ifrån stod svärfadern, med öppen mun och nedhängande underkäk och ett märkvärdigt triumferande fastän något förskräckt uttryck i ansiktet.

Examples of Förskräckt

Example #1
Han såg på henne frånvarande och skakade på huvudet.
Example #2
Troligen var han för starkt berusad för att vilja tala mer.
Example #3
Under hela vägen upp till Drottninggatan sade de ej ett ord, men de nästan flämtade bägge två.
Example #4
Och de gick fort uppåt förbi Klara kyrkogård.
Example #5
Han grubblade över sig själv och söp, söp och grubblade, därpå började han småsjunga.
Example #6
Det fanns både brännvin och punsch och han började genast berusa sig, mekaniskt, sjukligt och lugnt, utan att taga den minsta notis om flickan.