Fulla in a sentence

The word "fulla" in a example sentences. Learn the definition of fulla and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use fulla in a sentence. Fulla pronunciation.

Hissen var avstängd, hotellet var illa beryktat, och värden ville inte att de många flickorna, som hela natten sprang i trapporna med fulla karlar, skulle få använda den.
play
copy
Till och med bädden av sönderrivna tulpaner föreföll mig utnött, jag hoppas tjänarna fick tolv korgar fulla av dem alldeles som bröden i evangeliet.
play
copy
Men om du blir vid dina sinnens fulla bruk till eftermiddagen, så gå upp till Ziri, Östermalmsgatan 89, en trappa.
play
copy
Han gick fram till bädden, hans ögon var fulla av tårar så att han ej kunde se henne - Hör du, snyftade han, det är det här med - syndernas förlåtelse!
play
copy

Examples of Fulla

Example #1
Han stannade överraskad framför dörren till den gamla vindsvåningen.
Example #2
Med stort hopp knogade han uppför de fyra trapporna, detta allt påminde honom om gamla äventyrsfyllda tider och förde hans tankar bort från det ätande grubblet.
Example #3
Det tjänar till ingenting att jag berättar allt vi försökt oss på när de gamla sätten blev tråkiga.
Example #4
Jag kom direkt ur armarna på en kvinna ut på gatan.
Example #5
Hon har ringt och frågat.
Example #6
Och du som i går var så säker på att du inte behövde några gifter.