Gamle in a sentence

The word "gamle" in a example sentences. Learn the definition of gamle and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use gamle in a sentence. Gamle pronunciation.

Tommers Draenroer, er det kun en Variation af det gamle landskabsgartneriske Kneb, der skjulte Havegangens eller Soeens Afslutning; der skal altid vaere lidt tilovers til Fantasien.
play
copy
Disse gamle Haver har dog sikkert, da de var nye, ikke virket naer saa imponerende, som de Rester, vi har tilbage af disse storslaaede Anlaeg, lader formode.
play
copy
De regelmaessige Vandbassiner i de gamle Haver er undertiden stensatte, taettede med Kalk eller Blaaler, kun sjaeldent murede.
play
copy
I gamle Bassiner vil det ofte vaere noedvendigt at plante, medens de er fyldte med Vand.
play
copy
Ligesom sin gamle Nabo Storken hoerer den til det Danmark, som forsvinder.
play
copy
Gamle Grene omdannes til Torne.
play
copy
Gamle Mure er en udmaerket Vokseplads for den.
play
copy
Staengel ofte udviklet over Jorden, beklaedt med gamle Bladrester.
play
copy
Varken Hartman eller hans far eller Nilenius var här, utan den gamle diakonen Arvidsson.
play
copy
Låt oss antaga att jag har en själ, ropade David ivrigt, i det han stirrade in i den gamle prästens rynkiga ansikte, inte nervsystemets själ eller hjärnans själ utan något mitt eget riktiga jag.
play
copy
Och det hände sig att den gamle gubben kom luffande, sedan baronen knuffat till kvinnan så att hon ramlat i rännstenen, under det hennes kräkningar just började.
play
copy
Den gamle konstapeln var en vis man, en beprövad man, en stor filosof.
play
copy
Han undrade om den gamle då mer än annars kände den tunga sorgen av att hans ende levande son inte kunde tro och känna frid.
play
copy
Han ryste, men han måste, han var rädd, att annars skulle gamle Alexander komma och hämnas på honom.
play
copy
No wonder that that grand old country with its towering snow-clad mountains, its mighty fords, its lonesome glens and its historical memories should be styled "_gamle Norge_" (old Norway-as we speak of old England), with feelings of affection by its energetic and now peaceful inhabitants.
play
copy
Husk vel paa det, gamle Ven!
play
copy
Den gamle Advokat tog hjerteligt imod Andrey.
play
copy
Den gamle Jurist svarede smilende, at han ikke haabede, noget saadant vilde ske, men at han selvfølgelig ikke kunde være sikker derpaa.
play
copy
Da han saa Trækorsene paa den gamle, nedlagte Kirkegaard foran sig, holdt han Hesten an; her var Maalet for hans Rejse!
play
copy
Skulde det ikke lade sig gøre at tage en fra de gamle Pladser, som allerede er udarbejdede?
play
copy

Examples of Gamle

Example #1
Disse moerke, koelige Huller har foroevrigt vist sig at vaere yndede Opholdssteder for Guldfiskene.
Example #2
Henstaaen er blevet helt bloedt.
Example #3
Bassiner og Kanaler skulde virke som et Spejl, hvori Himlen og den omgivende Herlighed kunde spejle sig.
Example #4
Sommersol, saa svulmer alle Vandhavens Blomster af Sundhed og Velvaere.
Example #5
Indfatning om de dejlige Aakander.
Example #6
Afloeb, thi selv om en ensartet Vandstand ikke er absolut noedvendig, saa er det dog uheldigt, naar denne varierer alt for staerkt.