Ganske in a sentence

The word "ganske" in a example sentences. Learn the definition of ganske and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use ganske in a sentence. Ganske pronunciation.

Og man havde ganske Ret.
play
copy
Det vedfoejede Snit viser, hvorledes Stenene saettes; det er ganske lige til.
play
copy
Og det er ikke saa underligt, thi selv et ganske lille Vandhul kan vaere som en hel lille Verden.
play
copy
Kan den forenes med Stenhoejsanlaeget, er det en stor Fordel, de to Ting klaeder hinanden godt og hoerer ganske naturligt sammen.
play
copy
Konsistens (Rhododendron) eller ved at de er ganske smalle, naaleformede (Lyngarter).
play
copy
Del Alpeplanter, som trodser ethvert Kulturforsoeg, og som det er ganske oerkesloest at proeve at indplante paa Stenhoejsanlaegene.
play
copy
Denne Voksemaade er ganske analog med flere af vore kendte to-aarige Planter for Eks.
play
copy
Busketbeplantning er Anlaegget skjult for Beskueren, indtil man er ganske naer ved Nedgangen til Stenpartiet.
play
copy
Lag bestaar af ganske fine Skaerver.
play
copy
Blomstersivene og begge saerdeles statelige, af en egen Skoenhed, som langtfra er pralende men ganske stilfaerdig.
play
copy
Middelhavslandenes Flora taeller adskillige Sempervivum-Arter, hvoraf enkelte ligner den store Napoleon i at have overskredet Alperne, ganske vist ad den modsatte Vej, fra Syd mod Nord.
play
copy
Dette passer nu ikke laenger saa ganske.
play
copy
Planten ganske lav af Vaekst, taet taeppedannende med smaa runde Blade.
play
copy
Er ofte noget lunefuld, men er, hvor den vil trives, en ganske ypperlig Stenhoejsplante.
play
copy
Carex capillaris_. Tueformet med ganske smalle fine Blade og nikkende brune Aks.
play
copy
Ganske lav af Vaekst med glatte Blade og gule Kurve, som ikke haeves op over Loevet. _Iris histrio_. Palaestina.
play
copy
Plantet i let, poroes Jord og udsat for fuld Sol trives den ganske fortrinligt og blomstrer rigt hvert Aar.
play
copy
Bladene taetklaedte med Silkehaar, derved ganske soelvgraa.
play
copy
Ligner ganske _P. elatior_, er blot noget hvidfiltet, navnlig paa Bladenes Underside.
play
copy
Alle de her naevnte Former er ganske fortrinlige Stenhoejsplanter. _S. Elisabethae_. 8 cm.
play
copy

Examples of Ganske

Example #1
Menneskets Haand giver kun Naturen endnu en Charme.
Example #2
Gravskrifterne, Eremithytterne, Ruinerne, Schaeferierne o.s.v.
Example #3
Planterne blev plantet samtidig, hvad der er noedvendigt, naar det drejer sig om saa store Sten.
Example #4
Det blev bygget i 1910.
Example #5
Der er et myldrende Liv baade over og under Vandet, der er Kamp og Elskov, Skoenhed og Livsglaede, Doed og Undergang, det er en hel Verden, der lever og lider.
Example #6
Regelmaessigt Bassin, kantet at Dianthus caesius.