Geacht in a sentence

The word "geacht" in a example sentences. Learn the definition of geacht and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use geacht in a sentence. Geacht pronunciation.

Het is natuurlijk denkbaar, dat in het viertal aangehaalde plaatsen gedoeld wordt op Fransche minnepoëzie, doch het kan niet waarschijnlijk worden geacht.
play
copy
Dit vertoog deed eenen ongunstigen indruk op onzen geest, en het was inderdaad niet aanmoedigend, al de inwoners dus gevlucht of verkropen te zien, alsof zij, reeds vroeger dan dien dag, ons onbekwaam hadden geacht om hunne haardsteden te verdedigen.
play
copy
Krygt zekre vriend van my, geacht voor een der beste, Voorzeker zomme gelds, voort Vonnis by Requeste, En ik, ik win myn zaak.
play
copy

Examples of Geacht

Example #1
Ende met sconen rimen verlicht[6].
Example #2
In zijn voorbeeld, VINCENTIUS' _Speculum_, worden de wereldsche geestelijken dier dagen berispt, wier gefriseerde lokken en geparfumeerde kleederen eene andere dan "heilige minne" verraden en die zoete minnebrieven schrijven.
Example #3
Het was uitermate heet; de oogstzon brandde onverdraaglijk boven onze hoofden; wij hadden eten noch drinken.
Example #4
In goede orde, en nog gereed tot eenen hevigen tegenstand, trokken wij af naar Turnhout.
Example #5
Een Hoen wel eeten op een dag kon.
Example #6
Dit is de zaak; hy is in ’t minst te wederleggen.