Gebrekkige in a sentence

The word "gebrekkige" in a example sentences. Learn the definition of gebrekkige and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use gebrekkige in a sentence. Gebrekkige pronunciation.

De gebrekkige uitdrukking, de afgebroken zinbouw, de stootende verzen met hun drietal heffingen doen ons denken aan de oude volkspoëzie.
play
copy
Zijn blik was gericht vooral op het verleden en op het verkeerde of gebrekkige van het heden.
play
copy
Afbrekend en opbouwend heeft hij getracht dat verkeerde in het rechte spoor te leiden, dat gebrekkige aan te vullen.
play
copy

Examples of Gebrekkige

Example #1
De letterkundige waarde dezer bewerking is gering en herinnert ons dat wij bij den aanvang van de ontwikkeling onzer literaire kunst staan.
Example #2
Daar zoowel _Sinte Servatius Legende_ als de _Eneïde_ bewerkt zijn, de eene naar een Latijnsch, de andere naar een Fransch voorbeeld, komt het er bovenal op aan, het karakter dezer bewerkingen te leeren kennen.
Example #3
Afbrekend en opbouwend heeft hij getracht dat verkeerde in het rechte spoor te leiden, dat gebrekkige aan te vullen.
Example #4
En indien al, dan heeft hij dien zeker betreurd.
Example #5
Zijn blik was gericht vooral op het verleden en op het verkeerde of gebrekkige van het heden.