Geheim in a sentence

The word "geheim" in a example sentences. Learn the definition of geheim and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use geheim in a sentence. Geheim pronunciation.

Antritt dieser Function vor Jedermann, mit alleiniger Ausnahme Sunderland’s, sorgfältig geheim gehalten worden.
play
copy
BEATRIJS bezwaard met het geheim van haar zondig leven.
play
copy
Zij weet hare kuischheid te bewaren en JONITAS het geheim van hare toekomst te ontlokken.
play
copy
Wil u een groot geheim, dat my beknelt, verklaren.
play
copy

Examples of Geheim

Example #1
Katholiken sie noch rücksichtsloser tadelten als die Protestanten.
Example #2
Unter ihnen befand sich auch Petre, der in den Geheimen Rath vereidigt worden war.
Example #3
Het uurwerk slaat middernacht; als vanzelf grijpt zij het klokketouw en begint te luiden voor de metten; daar komen de nonnen afgedaald van den dormter en alles gaat als vroeger.
Example #4
Zij treedt de kerk binnen; daar ligt haar kloostergewaad op het altaar en hangen de sleutels der sacristie waar zij die had opgehangen dien laatsten keer vóór hare vlucht.
Example #5
Op haar verzoek brengt hij haar in een klooster van Grauwe Nonnen, waar zij portierster wordt.
Example #6
In den bruidsnacht neemt ROSAFIERE, met toestemming harer zuster, EGLENTINE'S plaats in.