Gennem in a sentence

The word "gennem" in a example sentences. Learn the definition of gennem and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use gennem in a sentence. Gennem pronunciation.

Enhver landskabelig Beplantningsplan har sit Forbillede, og gennem mange Aar har det udelukkende vaeret den rene, vanskeligt efterlignelige Natur, der har ydet saadanne.
play
copy
Aakander gennem Aarhundreder Faellesnavnet Nymphaea, men omkring Aaret 1800 fik de ikke laenger Lov til at vaere i samme, botaniske Slaegt, men blev skilte i to.
play
copy
Fortrinlig til Plantning langs Vandloeb gennem Mosebedet.
play
copy
Alting var i Orden. Næste Morgen, da Solen tittede ind gennem Sprækkerne i Skodderne, var David første Mand paa Benene.
play
copy
Da man ikke turde gaa til Advokatens Hus, blev man enig om at en af dem skulde opsøge Krivoluzky og sende Repin Bud gennem ham.
play
copy
Saaledes var det gaaet ham med Passet, som han havde faaet gennem Dubravnik-Vennerne.
play
copy
Der gik en Mumlen gennem Værelset.
play
copy

Examples of Gennem

Example #1
Man har her overset det, man kunde kalde "Kulturlandskabet" og vaesentligt kun beskaeftiget sig med den "rigtige" Naturs Skoenhed, som man efterlignede i haabloes Iver.
Example #2
Gravskrifterne, Eremithytterne, Ruinerne, Schaeferierne o.s.v.
Example #3
Pottelaage_ som Navn for Bladene ogsaa tilhoerer disse Lignelser fra Koekkenets Verden.
Example #4
Botaniker et Steds meddeler sine Laesere, at Aakandeblomsterne har en "ikke ubehagelig Lugt.
Example #5
Det er en Plante, der varierer betydeligt m. H. t.
Example #6
De her anfoerte er blandt de bedste.