Genuoj in a sentence

The word "genuoj" in a example sentences. Learn the definition of genuoj and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use genuoj in a sentence. Genuoj pronunciation.

Kapon kaj bruston ili ĉiam kovras, sed de brusto ĝis genuoj ili estas tute nudaj. ERIKO.
Jes, nudaj; sed de genuoj malsupren ili uzas nigrajn ŝtrumpojn kaj sur la piedoj ruĝajn ŝuojn.
Mi riskis la aferon; mi kovris min per mia nigra, malpompa manteleto; miaj genuoj ŝanceliĝis, kiam mi preteriris la loĝion de l'pordisto; li ne rimarkis min; tri paŝoj, kaj mi estis libera.
La komerca konsilanto havis kompatigan vidiĝon, per kavaj sonoj li eligis: "_Bon jour, bon jour!_"[24]; li ŝajne volis rideti, sed la okuloj pleniĝis per larmoj, kaj lia vizaĝo konvulsie ŝanĝiĝis; liaj genuoj tremis, liaj dentoj aŭdeble klakis.
Kapon kaj bruston ili ĉiam kovras, sed de brusto ĝis genuoj ili estas tute nudaj.

Examples of Genuoj

Example #1
Nokte kun virinoj oni dancis kaj amuzadis, kaj belegaj estas la turkaj knabinoj.
Example #2
Jes, nudaj; sed de genuoj malsupren ili uzas nigrajn ŝtrumpojn kaj sur la piedoj ruĝajn ŝuojn.
Example #3
Kapon kaj bruston ili ĉiam kovras, sed de brusto ĝis genuoj ili estas tute nudaj. ERIKO.
Example #4
Dekstre trans la strato loĝis la itala knabino.
Example #5
Mi salte transpasis la larĝan straton; mi frapis al la pordo, servisto malfermis.