Gevecht in a sentence

The word "gevecht" in a example sentences. Learn the definition of gevecht and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use gevecht in a sentence. Gevecht pronunciation.

De magen staan elkander bij voor het gerecht als in het gevecht.
play
copy
Vauclere doen de ridders een inval in het kamp der heidenen en een hevig gevecht vangt aan.
play
copy
Een nachtelijk gevecht heeft plaats, waarin FLEDRIC sneuvelt.
play
copy
Gevoel voor het ridderwezen in vs. 1846 vlgg.; 4333 vlgg.; de beschrijving van het gevecht, vs. 10598-10635.
play
copy
ROELANT spreekt smalend tot CHARLEMAGNE over diens "grote coenheide"; gaat gij ons voor in het gevecht, zegt ROELANT, dan vechten wij mee; maar vlucht gij, dan vluchten wij ook[7].
play
copy
Komt hij onder het gevecht in nood, dan zich niet langer bedwongen; met zijn ruigen druipenden staart kan hij dan zijn vijands oogen verblinden.
play
copy
Inderdaad, de Belgen waren in het gevecht te Berchem overwinnaars gebleven; de Hollandsche krijgsmacht had zich binnen de wallen der stad teruggetrokken.
play
copy
Rondom den bornput werd er een waar gevecht geleverd: men sleurde, men stiet, men stompte, men wondde elkander, om omtrent den emmer te geraken.
play
copy
Het was eene grap, die ongelukkiglijk door uwen hardnekkigen tegenstand in een ernstig gevecht is veranderd.
play
copy

Examples of Gevecht

Example #1
Zij deelen in de schande die over een hunner komt.
Example #2
Vervolgens het recht en den plicht om weergeld te eischen en te betalen.
Example #3
Wat het fragment betreft, dat bekend is onder den naam _Gwidekijn van Sassen_, ook daarin blijft nog veel over dat opheldering behoeft[18].
Example #4
Met JEAN BODEL'S _Chanson des Saxons_ heeft ons fragment niets gemeen; dat het vertaald zou zijn naar eene vroegere bewerking dezer stof die bewaard is gebleven in de Noorsche Karlamagnus-sage, acht ik onwaarschijnlijk wegens de gewichtige afwijkingen.
Example #5
Nederlandschen bewerker misschien slechts door mondelinge overlevering bekend waren geworden.