Gezocht in a sentence

The word "gezocht" in a example sentences. Learn the definition of gezocht and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use gezocht in a sentence. Gezocht pronunciation.

Wij kunnen slechts door een paar voorbeelden de richting aangeven, waarin met eenige kans op vinden kan worden gezocht.
play
copy
Hij had de Fortuin gezocht oost en west, maar nooit gevonden.
play
copy
God gezocht, de eerweerde vrouw.
play
copy

Examples of Gezocht

Example #1
Ook deze vraag is lichter gesteld dan beantwoord.
Example #2
Zou men ook te onzent, evenals misschien in Frankrijk, niet meer dan twee of drie duizend verzen tegelijk hebben gelezen of gezegd[35]?
Example #3
In die verdeeldheid, in die droevige stemming is hij waarschijnlijk blijven verkeeren tot zijn dood.
Example #4
Had het sprekerswerk hem geen stoffelijke winst gebracht, ook den invloed, door hem als dichter geoefend, schatte hij gering.
Example #5
Vaderland den rechten weg gevonden!
Example #6
Gij hebt, o Heer, nog vooraleer zij vallen zou, gevangen heur schoone ziel, en, eer ze viel, bleef ze in uw handen hangen!