ĝi in a sentence

The word "ĝi" in a example sentences. Learn the definition of ĝi and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use ĝi in a sentence. ĝi pronunciation.

Tiam vi ne estis pli granda ol pugno kaj mankis ankoraŭ kvin monatoj ĝis via naskiĝo.
play
copy
Strangaj sentoj en nuna momento moviĝas en mia korpo de kapo ĝis kalkano.
play
copy
Sube estas nomo kaj parafo de via patro, apud ĝi la nomo de atestanto kaj plej sube »Zebedeo, kantoro». TOBIO.
play
copy
Gimnaziano, ĝis plue gimnaziano; sed en tiu junulo loĝas spirito de l' Sinjoro.
play
copy
Unue ĝi estis kiel muŝo, sed kreskis kiel bovon, jen ĝia komenco: En lasta printempo, kiam Esko kune kun Miĉjo Vilkastus vizitis sorĉulon, li konatiĝis kun la knabino, dum ili en sama domo atendis la hejmrevenontan sorĉulon.
play
copy
La intertempon ĝis la sankcio Miĉjo pasigos ĉe tieaj parencoj kaj Esko en hejmo de la fianĉino botlaborante.
play
copy
Li admiris la rondajn, seriozajn okulojn kaj blankan haregon de Esko, li enamiĝis en la milda kaj saĝa rigardo de Janjo kaj versis pri ĝi.
play
copy
Jam je la naskiĝo estas al ĉiu donita certa kvanto da tiu forto kaj laŭ ĝi dependas ankaŭ nia vivdaŭro kaj kiam ĝi estas eluzita la vivfadeno rompiĝas.
play
copy
Mi scias, ke multaj ŝerculoj emas vin nomi naivega kaj malsaĝa; sed tio estas pro via vivmaniero, kiu incitetas ilin, ĉar ĝi ĉiam estis ĉasta kaj neriproĉinda.
play
copy
Nur al necesegaj bezonoj ĝi estu uzota.
play
copy
Ektondras ferbarelo ... Ferbarelo, ĝi estas kanono ...
play
copy
Ho, mastro, ĝi ŝajnas al mi edziĝofesta; mi ĝojas. KARRI.
play
copy
Estas vero, malmulte plaĉas al mi la laboro, al kiu oni min difinis en mia infaneco, vi ankaŭ scias, ke ĝi estas malmulte profitdona. KARRI.
play
copy
Gastoj miaj, ne ŝparu la regalaĵojn, sed satigu vin ĝis via stomako fariĝas ronda kaj ŝvelanta kiel sako de pastro! MIĈJO.
play
copy
Lia ludo aŭdiĝas je interspaco de tuta kilometro, ĝi penetras oston kaj medolon kaj la homo sin kredas en ĝojo de ĉielo.
play
copy
Kredu min, la metio de lignoŝuisto estas malprofita nuntempe, sed ledajn botojn kaj ŝuojn oni bezonos ĝis fino de l' mondo.
play
copy
Dankon, mastro!—Plezurega edziĝofesto; eĉ pli plezurege ĝi estus ĝuata, se via ludisto ne estus tiel ekkolerema. KARRI.
play
copy
Kaj ĝi finu vian interinsultadon.
play
copy
Vi vidas mem, ke ĝi ne tuŝas lian koron.
play
copy
La afero estu finita, almenaŭ ĝi ne malhelpu vian festĝojon.
play
copy

Examples of ĝi

Example #1
Sed tiel ŝanĝiĝas la mondo; tiam simila al senfeligita sciuro kaj nun apenaŭ trovante spacon en tiu sama frako; jes, tiel ŝanĝiĝas la mondo, Esko mia. ESKO.
Example #2
Nu, kiel mi plaĉas al vi, panjo? MARTO.
Example #3
Estas antaŭgusto de edziĝofesta ĝojo.
Example #4
Nun ne estas tempo de ludo nek de ŝerco.
Example #5
Nu, eble vi komprenas? ZEBEDEO.
Example #6
En tiu afero mi ja estas la ĉefa persono kaj pro tio mia nomo ne manku en la atesto. ZEBEDEO.