Grimmig in a sentence

The word "grimmig" in a example sentences. Learn the definition of grimmig and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use grimmig in a sentence. Grimmig pronunciation.

Grimmig schnurrend, mit erhobenem Schweif, wanderten sie vor den Fenstern auf und ab.
De vrome mannen, die hier het Evangelie brengen, worden vaak grimmig ontvangen, hun leven in gevaar gebracht, BONIFACIUS door de Friezen vermoord-zij versagen niet.
Wisselau gaat den kok verslinden; grimmig kijkt hij rond, zoodat de reuzen doodsbenauwd op de zaalbalken klimmen.
Slechts van tijd tot tijd komt een komisch tooneeltje of een komische trek den ernst vervangen; de grappen waarmede de personages zich vermaken, zijn ruw of grimmig.

Examples of Grimmig

Example #1
Er lief ins Zimmer; er wollte ein Fenster aufreissen, um die Menschen auf der Gasse anzurufen; aber die Katzen sprangen hintendrein und kamen ihm zuvor.
Example #2
Er wollte an ihnen vorbei, aber ein Schlag mit der Tatze, der ihm einen Fetzen aus dein Schlafrock riss, trieb ihn zurueck.
Example #3
Gestadig gaan zij voort met prediken, bekeeren, doopen, met het bouwen van kerkjes, het stichten van kloosters.
Example #4
Brabant als in Holland en Friesland, doet zich de stem van het nieuwe geloof hooren.
Example #5
ESPRIAAN wil vluchten, maar GEERNOUT trekt hem neer op zijn zetel.
Example #6
In zijn gargoensch zegt hij tot hem, dat zij een schijngevecht zullen houden; Wisselau moet zich daarin laten overwinnen.