Groeften in a sentence

The word "groeften" in a example sentences. Learn the definition of groeften and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use groeften in a sentence. Groeften pronunciation.

Snit af "Groeften" Fig. 7.
play
copy
Der maa forudses Overloeb, idet en Regnperiode paa Grund af Groeftens Form ellers lader Vandet stige for meget.
play
copy
Groeftens Sider taerer utroligt af Vandbeholdningen.
play
copy

Examples of Groeften

Example #1
Dette er imidlertid vanskeligt at realisere tilfredsstillende.
Example #2
En Ting maa man bestemt fraraade, nemlig Forsoeget paa uden virkelig dygtig Hjaelp at forme noget egentligt architektonisk Arrangement.
Example #3
Beton uden Puds, idet Taetheden her jo ikke er saa noedvendig, end ikke altid oenskelig.
Example #4
Groeftens Sider taerer utroligt af Vandbeholdningen.
Example #5
Bunden kan naturligvis dannes af Brolaegning, der loebes ud med tynd Cement, men er da udsat for at knaekke.
Example #6
Der maa forudses Overloeb, idet en Regnperiode paa Grund af Groeftens Form ellers lader Vandet stige for meget.