Gubben in a sentence

The word "gubben" in a example sentences. Learn the definition of gubben and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use gubben in a sentence. Gubben pronunciation.

Djävla överklass“, sade gubben, “ni är värre än hallickarna.
play
copy
Och det hände sig att den gamle gubben kom luffande, sedan baronen knuffat till kvinnan så att hon ramlat i rännstenen, under det hennes kräkningar just började.
play
copy
Gubben bara gapade av förvåning, men lomade i väg.
play
copy

Examples of Gubben

Example #1
Ett helvetiskt skrän skickades efter honom, vari även damerna instämde.
Example #2
En urdrucken champagneflaska kom rullande efter honom.
Example #3
Den gamle konstapeln var en vis man, en beprövad man, en stor filosof.
Example #4
Rabelais skulle kunna säja det, men jag - avstår - alltnog, så skrek baronen på polis.
Example #5
Skulle han nu gå upp till Ziri?
Example #6
Hon stod kvar länge och beundrade sig själv tills någon ropade bort henne.