Haand in a sentence

The word "haand" in a example sentences. Learn the definition of haand and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use haand in a sentence. Haand pronunciation.

Menneskets Haand giver kun Naturen endnu en Charme.
Den forstaaende Haand tjener Naturen, hjaelper de svage, uden at skade de staerke, giver enhver sit og bruger aldrig Vold.
I will take 'em with my own haands.
Haand blidt paa hans Skulder.
Haand lagde sig paa hans Skulder, og Lyden af en velkendt Stemme fik ham til at vende sig om.
Ven end falde for Bødlens Haand!
Haand, og han læste videre.
Alarmeret ved den overhængende Fare, hvori hendes Andrey svævede, havde Tania faaet Georg overtalt til øjeblikkelig at rejse til Dubravnik for i hvert Fald at vinde en Dags Forspring for Forfølgerne. Georg sagde imidlertid ikke straks dette til Andrey, men nøjedes med at trykke hans Haand.
Haand. Kun Andrey sagde intet; alt dette kunde være meget godt; men hvad førte det egentlig til?
Haand. „Ja, ja, tal ud, hører du!
Hun greb hans Haand og saa ham bønligt ind i Øjnene.
Det vil være et nyt Vaaben i vor Haand.
Haand og kastede sig heftigt ned over den.

Examples of Haand

Example #1
Og man havde ganske Ret.
Example #2
Enhver kan se, at Vadestenene paa Fig.
Example #3
Ved Anlaeget af en Vandhave kan der vaere mange forskellige Hensyn, der goer sig gaeldende.
Example #4
Have, men den behoever ikke at goere det.
Example #5
Here is one who will help.
Example #6
A maist haarrid and unnaitural craime.