Har in a sentence

The word "har" in a example sentences. Learn the definition of har and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use har in a sentence. Har pronunciation.

Honly fancy, Kid, vot a set of spoonies these 'ere fellows har, not to be goin it like the Hinglish in Hindia, or in the Peninsoola under the Duke.
play
copy
Will you not hear how fortune dawns upon us?- _Har.
play
copy
Havefolk har de samme Venner.
play
copy
Stenhoejsplanterne har de samme Venner, goer ogsaa, at de maa anvendes paa samme Maade, nemlig saadan, at de specielle Skoenhedsvaerdier, som disse Planter rummer, kommer til deres Ret.
play
copy
Navne har kaldt den "architektoniske" og den "landskabelige".
play
copy
Have har sine saerlige Forhold, der maa tages i Betragtning.
play
copy
Enhver landskabelig Beplantningsplan har sit Forbillede, og gennem mange Aar har det udelukkende vaeret den rene, vanskeligt efterlignelige Natur, der har ydet saadanne.
play
copy
Man har her overset det, man kunde kalde "Kulturlandskabet" og vaesentligt kun beskaeftiget sig med den "rigtige" Naturs Skoenhed, som man efterlignede i haabloes Iver.
play
copy
Disse moerke, koelige Huller har foroevrigt vist sig at vaere yndede Opholdssteder for Guldfiskene.
play
copy
Disse gamle Haver har dog sikkert, da de var nye, ikke virket naer saa imponerende, som de Rester, vi har tilbage af disse storslaaede Anlaeg, lader formode.
play
copy
Disse to dejlige Planter, som man kun sjaeldent har Glaede af paa Stauderabatter, kan her udvikle sig til en Stoerrelse og Pragt, som er aldeles forbavsende.
play
copy
Klosterhaverne har her sikkert spillet en Rolle.
play
copy
Paa saadanne Steder har da kunnet opstaa Moser og Enge.
play
copy
Ordet Stenhoejsplanter er derfor et meget omfattende Begreb, men faste Rammer for det har man ikke; hvad en vil godkende som passende til Stenhoej, kasserer en anden, og hvad der passer til at plante paa store Stenhoeje mispryder maaske paa mindre.
play
copy
Dette System har visse Fordele.
play
copy
Maaske har saadanne Konstruktioner ogsaa bidraget sit til sine Steder at bringe Stenhoejene i Miskredit.
play
copy
Opbygning af stoerre Stenblokke eller Klippeblokke maa ske paa lignende Maade som anvist ved Grotter, men her har man jo ingen fast Vaeg at stoette Konstruktionen til.
play
copy
Underlag, som man dog har ved de vandrette Revner.
play
copy
Straks efter at man har beplantet en Klippeblok, en Top eller en Flade, belaegges den fri Jord mellem Planterne med fine og grove Skaerver.
play
copy
I Stenskredene maa dette oevre Lag af loese Sten vaere noget rigeligere end andre Steder paa Anlaegget, og man bruger her helst Stenflager eller soerger for at idet mindste en Del af Stenene har denne Form.
play
copy

Examples of Har

Example #1
I 'eard a fellow as vos there say, that they used to steal hoff at night and 'av hodd sport and leave none to tell the tale in the mornin.
Example #2
They had come over in the hope of being able to make some bold strokes in the wake of the soldiery, and the confusion that they had fancied should obtain among the people; but finding that they were foiled in this direction, they cast their eyes about them to see what was best to be done under the circumstances.
Example #3
Yet, 'tis true, he fights as if He were possess'd by them.
Example #4
Here we need counsel, and he raves of dreams And devils.
Example #5
Yndefuld Beplantning af en Soebred.
Example #6
Sedums energiske Kamp om Pladsen paa Stenens Solside.