Havde in a sentence

The word "havde" in a example sentences. Learn the definition of havde and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use havde in a sentence. Havde pronunciation.

Og man havde ganske Ret.
play
copy
Plads saa den herligste lille Alpeflora, som han Dagen forud havde beundret i Hoejfjaeldene.
play
copy
Hendes smukke, noget stillestaaende Ansigt havde faaet en let Farve af den hurtige Gang.
play
copy
Forandring som den første; dog havde de et noget andet Udseende.
play
copy
Uden Helenes Hjælp vilde Andrey ofte have fortvivlet; men den unge Pige var en øvet Ciffer-Læser og havde et eget Talent til at gætte, hvad der manglede.
play
copy
Slags Inspiration, hvor det var, at Georg havde gjort Fejl.
play
copy
Nu havde de den samlede Mængde Cifre tilbage at tyde.
play
copy
Hvad Pokker havde han at gøre i det fordømte Dubravnik?
play
copy
Minutters ængstelig Spænding saa han, at han havde taget fejl.
play
copy
Forhør og de ubarmhjertige Domme, som man ad hemmelig Vej igennem Kontorerne allerede havde faaet at vide.
play
copy
Da Helene havde bragt sin Samvittighed til Ro, indtog hun atter sin Plads.
play
copy
Helene havde gættet Sandheden, han havde ønsket at beholde Brevet for, naar han var alene, at fryde sig over disse venlige Ord fra fjerne Venner.
play
copy
Men han kunde ikke gøre det nu, Helene havde ved at gætte hans Tanker ødelagt Glæden for ham.
play
copy
Tillige med en Bunke Hilsener fra Vennerne havde hun bragt Andrey det bestemte Paabud om at være fornuftig og holde sig i Ro.
play
copy
En ærlig Smugler havde under saadanne Forhold Ret til at vente en ekstra Ducør; men det gjaldt om at være forsigtig over for saadan en Gnier som David.
play
copy
Ro og Mag havde tømt sit Krus, forlod han Lokalet lige saa stille, som han var kommen.
play
copy
Han havde selvfølgelig straks forstaaet, hvor Samuel vilde hen, og var fast bestemt paa ikke at give efter; men han holdt ikke af at optræde barskt, saa længe han kunde undgaa det.
play
copy
David havde af og til benyttet ham, og Sam var altid angst for, at Isak skulde stikke ham ud.
play
copy
Ledsagere havde indrettet sig for Natten.
play
copy
Da Politiet havde nægtet hende et Pas til Udlandet, havde David beredvilligt lovet hende at skaffe hende over Grænsen, saa snart der gaves Lejlighed dertil.
play
copy

Examples of Havde

Example #1
Menneskets Haand giver kun Naturen endnu en Charme.
Example #2
Gravskrifterne, Eremithytterne, Ruinerne, Schaeferierne o.s.v.
Example #3
Klosterhaverne har her sikkert spillet en Rolle.
Example #4
Bjaergboernes Haver eller fra de naturlige Voksesteder.
Example #5
Andrey var alene, i Færd med at gøre Uddrag af en Statistik, som han benyttede til Grundlag for den Artikel, han hver Uge skrev til et russisk Provinsblad.
Example #6
Minutters Forløb befandt Helene sig uden for hans Dør.